Sairaanhoitajan vastaanotto

LUKIJALLE

Kädessänne oleva lehtinen on tarkoitettu Pellon terveyskeskuksessa asioiville kuntalaisille ja asiakkaille. Lehtisen tarkoituksena on esitellä terveyskeskuksemme uutta sairaanhoitajan vastaanoton mallia. Sairaanhoitajan vastaanotto käynnistyi syyskuussa 2005 ja toimii arkipäivisin kello 8 – 16 Pellon terveyskeskuksen poliklinikalla. Lehtinen myös neuvoo ja ohjaa teitä, milloin ja miten voitte hakeutua sairaanhoitajan vastaanotolle.

HOITOTAKUU

Vuoden 2005 alussa voimaan tullut hoitotakuu, joka koskee vain kiireetöntä hoitoa, pyrkii turvaamaan kaikille Suomessa asuville terveydentilan edellyttämät ja riittävät palvelut kohtuu-ajassa asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Perusterveydenhuollossa tämä tarkoittaa pääsyä terveydenhuollon ammattihenkilön ensiarvioon kolmen päivän kuluessa.

ÄKILLINEN TERVEYSONGELMA

Sairaanhoitajan vastaanotolle voitte pyrkiä äkillisen ns. päivystysasian tai pitkittyneen terveysongelman vuoksi. Sairaanhoitajan vastaanotolle pääseminen merkitsee teille hoidon tarpeen määrityksen nopeutumista sekä mahdollisuutta valita sairaanhoitajan tai lääkärin välillä. Tarvittaessa sairaanhoitaja ohjaa teidät edelleen lääkärin vastaanotolle tai neuvottelee hoidostanne lääkärin kanssa. Vastaanotolla käyntinne, tutkimukset, ohjaus, hoidon toteutus sekä jatkosuunnitelma kirjataan tarkasti sairaskertomukseen. Tämä takaa hoitonne jatkuvuuden ja turvallisuuden.

OHJAUS

Terveyspalvelurakenteen muuttuessa avohoitopainotteisemmaksi te ja läheisenne joudutte ottamaan entistä enemmän vastuuta hoidosta ja tarvitsette tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea. Sairaanhoitaja ohjaa, neuvoo ja tukee, tarjoten näin laadukasta palvelua.

SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTOLLA HOIDETAAN:

Äkilliset terveysongelmat ja päivystykset, joiden hoidon tarpeen sairaanhoitaja määrittele:
infektiopotilaat (flunssa-, virtsatie-, ja silmäinfektiopotilaat), sairaanhoitajalla on mahdollisuus määrätä teille päivystyskokeita ja röntgenkuvauksia lääkärin ohjeen mukaan, joiden perusteella hän mää-rittelee hoidon tarpeen.

  • pitkäaikaiset haavat ja säärihaavat
  • pienten haavojen liimaus, sitominen ja siteiden vaihto
  • erilaiset venähdykset, lastoitukset, teippaukset
  • korvahuuhtelut
  • ihopotilaat

Leikkaukseen menevien potilaiden ohjaus, neuvonta ja leikkauskuntoiseksi saattaminen:

  • Lyhki- eli lyhytjälkihoitokirurgiset potilaat
  • Leiko eli samana päivänä leikkaukseen kotoa menevät, leikkauksen jälkeen osastolle siirtyvät potilaat
  • ennen leikkausta kirurgiselle vuodeosastolle menevät potilaat, joiden leikkauskuntoisuus tarkistetaan ensin omassa terveyskeskuksessa. Sairaanhoitaja ohjelmoi tarvittavat laboratoriokokeet, röntgenkuvat ja vastaanottokäynnin, yksilöllisesti ja leikkauksen mukaan.

Pitkäaikaissairautta sairastavien potilaiden seuranta ja ohjaus:

Astma- ja keuhkoahtaumapotilaat
spirometria, pef, lääkityksen ohjaus
Nivelreumapotilaat
laboratoriokokeiden ja lääkityksen vaikutuksen seuranta
Siedätyshoitopotilaat
Sytostaatti- tai muuta lääkkeellistä hoitoa saavat potilaat
lääkitysten ohjaus ja neuvonta etenkin aloitusvaiheessa, esimerkiksi Marevan
Sairaanhoitajalla on mahdollisuus neuvotella lääkärin kanssa.
Tarvittaessa sairaanhoitaja ohjaa teidät lääkärin vastaanotolle.
Kehitämme sairaanhoitajan vastaanoton toimintaa asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Käypä hoito- suosituksia laaditaan kansanterveydellisesti merkittävistä ongelmista tai sairauksista. Suosituksista on myös potilasversioita, jotka ovat luettavissa Käypähoidon internetsivuilla www.kaypahoito.fi

MUITA NETTIOSOITTEITA

www.allergia.fi, Allergia- ja astmaliitto
www.reumaliitto.fi, Suomen reumaliitto ry
www.sydanliitto.fi, Suomen Sydänliitto ry
www.cancer.fi, Syöpäjärjestöt
www.diabetes.fi, Diabetesliitto