Osasto

Pellon terveyskeskuksen vuodeosastoilla hoidamme potilaita moniammatillisesti ja tavoitteena on hyvä hoito. Hoitoon tulevat tutkitaan, heidän toimintakykynsä arvioidaan, ja heidän lääkehoitonsa tasapainotetaan. Koko henkilökunta käyttää hoitotyössä yksilövastuista kuntouttavaa työotetta ja pitkäaikaishoidossa oleville potilaille on nimetty omahoitajat. Tarvittaessa etsitään sopiva jatkohoitopaikka. Potilaat kotiutetaan aina yhteistyössä omaisten ja kotihoidon kanssa. Pellon terveyskeskuksen vuodeosastoilla annetaan myös saattohoitoa.

Terveyskeskuksessa on 18 -paikkainen vuodeosasto, jonka toiminta on ympärivuorokautista. Toiminnallisesti vuodeosasto ja henkilökunta on jaettu kahteen tiimiin, jotka hoitavat äkillisesti sairastuneita, tutkimus- ja kuntoutuspotilaita, etukäteen sovitussa (intervalli) jaksottaisessa hoidossa olevia sekä pitkäaikaispotilaita.  Virka-ajan ulkopuolella hoidetaan myös kiirevastaanoton asiakkaita.

I akuutti – ja kuntoutustiimi: huoneet 8 -18
II pitkäaikaistiimi: huoneet 1- 7

Vuodeosaston ovessa on koodilukko turvallisuutta parantamassa.

Arkisin n. klo 9 – 11 terveyskeskuslääkäri kiertää vuodeosastolla.  Mikäli haluatte keskustella lääkärin kanssa omaisenne hoidosta, suosittelemme sopimaan asiasta hoitajan kanssa etukäteen.

Viikonloppuisin lauantaina on Pellon terveyskeskuksessa lyhyt lääkärin kiirevastaanotto klo 10- 14.  Muina aikoina virka-ajan ulkopuolella lääkäriä ei talossa ole vaan tarvittaessa otamme yhteyttä Lapin keskussairaalan yhteispäivystyksen lääkäriin.

Osaston toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:
Asiakaslähtöisyys: Hoidon yksilöllisyys, turvallisuus ja jatkuvuus
Kuntouttamista edistävä työtapa
Vastuullisuus ja taloudellisuus
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Vuodeosaston puhelinnumerot
Osastosihteeri puh.0407132743
I akuutti- ja kuntoutustiimi puh. 040 713 2744
II  pitkäaikaistiimi puh. 040 712 2098

Tiedustelut potilaan voinnista klo 12 – 14 tai 17 – 18. Mikäli potilaan voinnissa tulee muutoksia, siitä tiedotetaan omaisten suuntaan.  Tietoja annetaan ainoastaan potilaan papereihin kirjatulle omaiselle/yhteyshenkilölle. Toivomme, että omaiset sopivat keskuudestaan yhteyshenkilön, joka tiedottaa muille omaisille potilaan voinnista.

Vierailuaika
Vierailuaika on klo 12–19 joka päivä.
Yhteydet omaisiin ja ystäviin ovat tärkeitä.  Muina aikoina vierailusta voi neuvotella hoitajien kanssa.  Olette tervetulleita myös ruokailujen aikana ja osallistumaan potilaan avustamiseen ruokailussa.

Saattohoitohuone
Osastolla voi yöpyä silloin, kun omainen haluaa olla lähellä huonokuntoista potilasta tai kuolevaa läheistään ympäri vuorokauden.

Puhelin
Potilas voi käyttää osastolla omaa matkapuhelinta, tablettia ja tietokonetta.

Kukat
Voimakastuoksuisia kukkia kannattaa välttää. Samassa huoneessa voi olla potilas, joka sairastaa allergiaa tai astmaa.

Henkilökohtaiset tavarat
Terveyskeskus ei vastaa potilaiden henkilökohtaisista tavaroista, muutoin kuin siinä tapauksessa, että hoitaja pyytää tuomaan hoidon kannalta tarpeellisia henkilökohtaisia välineitä, esim. partakoneet, aamutossut jne.
Toivomme, että tavarat tuodaan merkattuina.
________________________________________
Vuodeosasto
puh. 040 713 2743 ja 040 713 2744
sähköposti: vuodeosasto@pello.fi
– pitkäaikainen laitoshoito
– akuuttisairaanhoito
Hoitotyön esimies Taina Timonen
puh. 040 563 4358
taina.timonen@pello.fi
Kehitysvammaisten hoitokoti Ailakki
puh. 040 713 2745
Palvelukoti Iltarusko
puh. 040 713 2741
Toimistopalvelut
Avoinna: arkisin klo 8.00 – 15.45
Toimistosihteeri Onerva Kallo-Konttaniemi
puh. 040- 6430390
etunimi.sukunimi@pello.fi
Potilasasiamies Kati Koivunen
kati.koivunen@lshp.fi
puh. 016 328 7903
PL 8041
96101 Rovaniemi

Pitkäaikaistiimi Saattohoitohuone Akuuttitiimi -päiväsali Akuuttitiimi