Potilasasiamies

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Lapin sairaanhoitopiirin potilasasiamies toimii myös Inarin, Utsjoen, Kittilän, Kolarin, Pellon, Muonion ja Enontekiön kuntien potilasasiamiehenä.

Yhteystiedot:
Lapin keskussairaala
Potilasasiamies
PL 8041
96101 Rovaniemi
Potilasasiamies Kati Koivunen
Puh. 040 506 0083
(keskus puh. 016 3281)

Tapaamiset potilasasiamiehen kanssa tulee sopia aina etukäteen.

Jos olet tyytymätön hoitoon, kohteluun tai palveluun

 Pyri aina ensisijaisesti keskustelemaan tyytymättömyydestäsi asianosaisen yksikön kanssa. Asiat selviävät parhaiten ja nopeimmin siellä missä ne ovat tapahtuneetkin. Potilaan oikeudet (http://www.pvk.fi/fi/vahinkoa-epailevalle/potilaan-oikeudet/)

Muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen teko 

 Jos tyytymättömyys ei selviä keskustelemalla, potilas voi tehdä potilaslain mukaisen muistutuksen terveyskeskuksen vastaavalle lääkärille.
– Muistutus on helppo ja nopea keino ilmaista mielipiteitä
– Muistutus antaa hoitavalle yksikölle tilaisuuden korjata nopeasti epäkohtia
– Potilas saa vastauksen korjaavista toimenpiteistä kuukauden kuluessa
– Tarvittaessa järjestetään keskustelutilaisuus asianosaisten kesken
– Muistutuksesta ei tehdä merkintää potilasasiakirjoihin
– Jos muistutusta tehtäessä ilmenee, että on kyse potilasvahingosta tai vahingonkorvauksesta, potilasasiamies auttaa vireillepanossa.
– Muistutuksen tekeminen ei rajoita oikeutta kannella hoidosta tai kohtelusta terveydenhuoltoa  valvoville viranomaisille.

Potilasvakuutus korvaa potilaalle sairauden- tai terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneista potilasvahingoista. Potilasvakuutuskeskus (http://www.pvk.fi/fi/)

Lääkevahinkovakuutus korvaa lääkkeen aiheuttamista odottamattomista sairauksista tai vammasta aiheutuneista kustannuksista.