Asiakasmaksut

Tältä sivulta löydät tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden yleisimmistä asiakasmaksuista ja maksukatosta.

Asiakasmaksut 1.1.2020
(Hyvinvointilautakunta 28.11.2019 § 100)
*= kartuttavat maksukattoa

Terveydenhuollon muut asiakasmaksut (1.1.2020 alkaen)
Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Lääkärin vastaanotto:

 • * käyntimaksu kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä 20,60 €
 • alle 18-vuotiaalle ja veteraaneille käynti on maksuton
 • Peruuttamaton ajanvaraus, sakkomaksu 15 vuotta täyttäneelle 50,80 €.

Päivystyskäyntimaksu:

 • * kiirevastaanottokäynti lauantaisin klo 10–14 peritään jokaiselta käynniltä 28,30 €
 • * virka-ajan ulkopuolisesta päivystyksestä perii maksun Lapin sairaanhoitopiiri
 • alle 18-vuotiaalta maksua ei peritä

Maksut lääkärintodistuksista:

 • A-todistus maksuton
 • Nuorison terveystodistus maksuton
 • B1-lääkärinlausunto lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemista varten on maksuton
 • Muut B1-lausunnot ja lääkärin ja hammaslääkärin todistukset 50,80 €
 • Ajokorttitodistus 61,00 €

Muut avosairaanhoidon käynneistä perittävät maksut:

 • * Fysioterapia, käyntikerta 11,40 €/hoitokerta; maksu peritään myös alle 18-vuotiaalta
 • * Sarjassa annettava hoito 11,40  €/hoitokerta, enintään 45 kertaa/vuosi; maksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä

Hoitopäivämaksut vuodeosastolla:

 • * Lyhytaikainen laitoshoito 48,90 €/hoitopäivä
 • maksukaton (683 €) ylittymisen jälkeen 22,50 €/hpv
 • Pitkäaikainen laitoshoito on maksukyvyn mukainen, käyttövaroiksi tulee jäädä vähintään 110 €/kk.
 • * Päivä- ja yöhoidonmaksu (tarkkailumaksu) 22,50 €/vrk
 • * Lääkinnällinen kuntoutushoito vammaiselle henkilölle vuodeosastolla 16,90 €/hoitopäivä

Tilapäinen kotisairaanhoito:

 • Lääkärin tai hammaslääkärin suorittaman kotisairaanhoidon käynnin maksu on 18,90 €
 • Muun henkilön suorittama käynti on 12,00 €

Hammashuollon maksut:

Hammashoito on maksullista kaikille 18 vuotta täyttäneille. Jokaiselta käyntikerralta peritään käyntimaksu. Lasku annetaan hammashoitolassa käynnin yhteydessä tai lähetetään postitse kotiin. Kunnallisesta hammashoidosta ei saa Kela-korvausta.

 • Perusmaksu, hammaslääkäri 13,10 €
 • Perusmaksu, suuhygienisti 10,20 €
 • Perusmaksu, erikoishammaslääkäri 19,20 €
 • Lisäksi tutkimuksesta ja hoidosta asiakasmaksuasetuksen toimenpideluokituksen mukainen maksu

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittain maksukatto. Vuonna 2020-2021 maksukatto on 683 €. Uusi jakso alkaa vuosittain aina 1.1. ja päättyy 31.12.

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Asiakasmaksulain 6 a §:n nojalla maksukattoon sisältyvät kalenterivuoden aikana perityt seuraavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksessa säädetyt maksut:

 • käyntimaksut terveyskeskuslääkärin luona
 • fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut.

Maksukattoon EI lasketa mukaan maksuja

 • hammashoidosta
 • sairaankuljetuksesta
 • lääkärintodistuksista
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista.

Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella.

Maksukaton täytyttyä

 • asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta.
 • lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,50 € hoitopäivämaksu (2020-2021)

Maksukaton täyttyminen todistetaan vapaakortilla, jonka saa siitä julkisen terveydenhuollon toimipaikasta, jossa maksukatto on täyttynyt.