Vammaispalvelut

Hoitokoti Ailakki

Ailakki toimii kotina kymmenelle Pellon alueen kehitysvammaiselle. Tarjoamme ympärivuorokautista elämäniloa tuottavia hoivapalveluja turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Kotimme on avoinna myös lyhytkestoista asumis- ja kuntoutusjaksoja tarvitseville kuntalaisille.

Ailakissa lähes kaikilla asukkailla on oma huone, mikä kalustetaan asukkaan ja omaisten toivomukset huomioiden. Kodikkuutta lisää viihtyisä sauna makoisine löylyineen ja monipuoliset yhteiset tilat.

Kotimme toimintaan liittyy läheisesti monipuolinen viriketoiminta, retket ja erilaiset juhlat, joita järjestetään yhdessä muiden laitoshoidon yksiköiden ja toimijoiden kanssa. Terassilla vietämme lettukestejä ja nautimme leppoisasta yhdessäolosta.

Ainoa tapa oppia kunnioittamaan ihmisten erilaisuutta on erilaisten ihmisten kohtaaminen!
Yhteistyössä omaisten ja asukkaan verkoston kanssa laaditaan yksilöllinen hoito/kuntoutussuunnitelma. Asukkaiden taitojen ja kykyjen ylläpitäminen ja kokemuksellinen elämysten kohtaaminen.

”Suu joka puhuu, on rehellinen ja avoin.
Silmä, joka katsoo, näkee muutakin kuin ihmisen kuoren.
Korva, joka kuulee, kuuntelee ja ymmärtää.
Käsi, joka koskettaa on varma, lempeä ja ohjaava.

Mitä paremmin hyväksyt itsesi sellaisena kuin olet,
sitä helpompi sinun on hyväksyä erilaisuutta.
Sallivuutta on opeteltava joka päivä.
Niin vaikea asia se on.”

Ahjotie 4-6
95700 PELLO
puh. 040 713 2745
faksi. 016 513 810

Kehitysvammaisten avopalvelut ja työtoiminta

Vammaisten ja vajaakuntoisten työtoiminta

”Toiminnan tarkoituksena on tukea kehitysvammaisten ja vajaakuntoisten selviytymistä mahdollisimman itsenäisenä jokapäiväisessä elämässä. Järjestetään mielekästä toimintaa, joka ylläpitää toimintakykyä ja antaa uusia toimintamalleja. Annetaan mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen ja omaisille mahdollisuus vapaa-aikaan ja lepoon. Tuetaan kotona asumista.”

– asiakkaille laaditaan palvelusuunnitelma, jossa tarkastellaan asiakkaan palvelujen tarvetta ja  sovitaan työosuusrahan määrästä

avotyötoimintaa on kunnan ja yksityisten työpaikoissa, esimerkiksi kiinteistönhuollossa, palvelutaloissa, kaupoissa, ravintokeskuksella

päivä- ja työtoiminta toimintakeskuksella pitää sisällään seuraavia asioita:

 • käden taidot: käsityöt, taideOLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • pelit, kirjoittaminen, lukeminen
 • liikunta, ulkoilu, musiikki
 • keittiöaskareet, siivous
 • retket
 • valmistamme tuotteita myös myyntiin. Myymälä on avoinna arkisin varmimmin aamupäivällä

Kehitysvammaisten kotihoidonohjaus

 • ohjausta ja tukea aikuisille kehitysvammaisille kodin askareisiin ja elämänhallintaan
 • lapsiperheille tukea kasvatukseen ja palveluohjausta

Pellon toimintakeskus, Asematie 5, 95700 Pello

Ohjaaja Marja Pantzare

 • työtoiminta. palvelusuunnitelmat
 • 040 7132720

Hoitaja Kaarina Saarenpää

 • päivätoiminta, avotyötoiminta, kotihoidonohjaus
 • 040 3539466

Hoitotyön esimies Taina Timonen

 • kehitysvammahuollon palvelut
 • 040 5634358

Kehitysvammasten asumispalvelut

Koivulakoti

Koivulakoti on kehitysvammaisten ohjatun asumispalvelun yksikkö. Toiminta lähtee asukkaan tarpeista. Jokaisella asukkaalla on oma huone sekä käytössä yhteiset kodinomaiset keittiö, ruokailu-, oleskelutilat wc:t ja sauna. Takapihalla on ilta-auringon valaisema terassi.

Asukkaita Koivulassa on yhdeksän ja he maksavat asumisestaan vuokraa ja kuuluvat ns. normaali palvelujen piiriin esim. neuvola ja hammashuolto yms. Ohjaajia on kolme vakinaista.   Ohjaaja on paikalla klo 7.00 – 21.00. Yövalvonta hoidetaan kameroiden ja ovihälyttimien avulla.

Jokaisella asukkaalla on oma hoitaja, joka huolehtii päivärutiineista poikkeavista toiminnoista ja asioinnista.

Tavoitteena on edistää asukkaan itsemääräämisoikeutta ja yhdenvertaisuutta siten, että he elävät mahdollisimman rikasta arkielämää kulloisenkin elämäntilanteensa mukaan, sekä yksilöllisesti ja suunnitelmallisesti tukea asukkaan mielekästä ja omatoimista asumista ja huolehtia hänen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan. Tavoitteet pyritään saavuttamaan harjoittelemalla ohjaajan tukemana päivittäisissä toiminnoissa tarvittavia taitoja kuten ruoanlaittoa, kodinhoitoa, asiointia ja vapaa-aikaan liittyviä asioita sekä henkilökohtaisen hygienian hoitoa. Ohjauksen apuna käytämme kuvakommunikointia.

Viikon ruokalista suunnitellaan ja toteutetaan asukkaiden kanssa, kukin vuorollaan, mikä osaltaan lisää talon kodinomaisuutta.

Osa asukkaista käy töissä päivittäin toimintakeskuksella ja osa viettää eläkepäiviä Koivulassa.

Kesä-, ym. lomat vietetään Koivulassa.

Viikko ohjelma on kuvin merkitty eteisen päiväjärjestys tauluun. Yhteisistä asioista ja tempauksista päätämme viikoittain pidettävässä ns. porinakerhossa, jokainen saa sanoa mielipiteensä mieltään askarruttavista asioista.

Henkilökohtaisten ostosten lisäksi teemme ostosmatkoja ja retkiä sekä lähiympäristöön, että päivämatkoja kaupunkiin. Elokuvat, teatterit, konsertit ja erilaisiin tapahtumiin osallistuminen on osa virkistystoimintaamme. Erilaiset teemapäivät ja juhlapyhä huomioimme leipomalla ja ruokailemalla tai kahvistelemalla kodin ulkopuolella.

Jokaisella on oikeus vaikuttaa elämänsä hallintaan ja laatuun.

Hoitotyön esimies Taina Timonen
puh. 040-563 4358
taina.timonen@pello.fi

Ryhmäkoti Koivula
Vuorelantie 5-7 B
95700 PELLO
puh. 040 570 8629.