Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalveluhakemus

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu (Vammaispalvelulaki 8 § 2 mom.)
Palvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman erityisiä tai kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu (Sosiaalihuoltolaki 23 §)
Palvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla on liikuntarajoitteita ja vaikeuksia käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä tai kunnan järjestämää asiointiliikennettä, jotka eivät kuitenkaan ole vaikeavammaisia ja tarvitsevat taloudellista tukea asiointi- ja/tai virkistysmatkojen järjestämiseen. Palvelu on tulo- ja varallisuussidonnainen etuus.

Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet (1.1.2018 alkaen)
Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet (1.1.2020 alkaen)
Myöntämisperusteet (esite)

Pellon kunnan matkaomavastuutaulukko (1.1.2020 alkaen)

Kuntalaisten asiointiliikenne (tarkoitettu kaikille kuntalaisille, asiointiliikenteen aikataulut)

Kullervo Linna, sosiaaliohjaaja, puh. 040 741 5519
Suvi Seikkula, sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja (YTM), puh. 040 732 8879