Pellon päiväkoti ja perhepäivähoito

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen esimies Kaisu Rautio
puh. 040 508 1355, sähköposti kaisu.rautio@pello.fi
Päivähoitotoimisto on päiväkodilla: osoite Ahjotie 8, 95700 PELLO

Lasten päivähoidon hakulomakkeita saa päivähoitotoimistosta ja kunnan nettisivuilta www.pello.fi. Hakemukset palautetaan päiväkotiin.

Varhaiskasvatus tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jota annetaan päivähoidossa. Tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä kotien kanssa.

Päivähoidon lapsiryhmien toimintavuosi alkaa elokuussa ja päättyy seuraavan vuoden kesä-, heinäkuuhun. Toimintakausitiedotteessa on lisätietoa huoltajille.

Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on mahdollisuus valita erilaisia varhaiskasvatus- ja päivähoitopalveluita:

Pellon päiväkoti

Päiväkoti on avoinna vuorohoidon tarpeen mukaan.

Lapsiryhmät ja yhteystiedot:

Pirpanat, puh. 040 713 2717, s-posti paivakoti@pello.fi
Vekkulit, puh. 040 713 2718, s-posti paivakoti@pello.fi
Ryhmis, puh. 040 832 3341, s-posti: pello.ryhmis@pello.fi
Esikoululaisten iltapäivähoito, puh. 040 508 1395, s-posti eskari@pello.fi

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito hoitajan kotona

Kolmiperhepäivähoito lasten kotona

Ryhmäperhepäivähoito Turtolassa

Turtolan ryhmäperhepäivähoito
Torniontie 144 as 7 ja 8, 95645 TURTOLA
puh. 0400 913 157, s-posti: turtola.ryhmis@pello.fi

Tilapäinen varhaiskasvatus

Tilapäistä hoitoa tarjotaan kaikissa päivähoitoyksiköissä, jos ryhmissä on vapaata tilaa. Tilapäinen hoito on aina satunnaista, eikä sitä voi varata useammaksi kuukaudeksi kerrallaan. Hoitoa voi saada korkeintaan 3 päivää kuukaudessa. Tilapäisen varhaiskasvatuksen hinta on 20 e/ koko päivä/lapsi ja 14 e/osapäivä/lapsi

Päivähoitoon hakeminen

Päivähoitohakemus tehdään viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon toivottua alkamisaikaa. Jos päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä tai opiskelusta, päivähoitopaikkaa haetaan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Päivähoitomaksu määräytyy palvelun tarpeen, perheen koon ja bruttotulojen mukaan. Tarkemmat tiedot ovat lasten päivähoidon asiakasmaksutiedotteesta.

LASTEN KOTIHOIDON TUKI

Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja kotihoidon tuella, kun perheessä on alle 3-vuotias. Kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä. Kotihoidon tuki lakkaa, kun lapsi aloittaa päivähoidon.

YKSITYISEN HOIDON TUKI

Vaihtoehtona kunnalliselle päivähoidolle tai kotihoidon tuelle perhe voi valita yksityisen hoidon tuen. Tuen avulla perhe voi palkata työsopimussuhteisen hoitajan kotiin.

Lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea haetaan KELA:lta.