Iltapäivätoiminta

Opetushallitus on hyväksynyt uudet koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 19.1.2011 sekä määritellyt toiminnan tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaille.

Perusteissa korostetaan leikin, luovan toiminnan ja myönteisten elämysten merkitystä koululaiselle. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee muodostaa lapselle ehyt ja monipuolinen kokonaisuus, jonka tulee tarjota mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen, esteettisiin kokemuksiin sekä liikkumiseen ja ulkoiluun. Tärkeää on myös oppilaan oma toiminta, rentoutuminen ja lepo. Pellon kunta järjestäjä määrittelee toiminnan yksityiskohtaiset sisällöt.
Maksu sisältää välipalan, ohjatuntoiminnan ja tapaturmavakuutuksen:

1-10 päivää maksu on 50 euroa
11 pv tai enemmän 80 euroa

Mikäli lapsesi tarvitsee aamupäivähoitoa, ota yhteys päiväkodin johtajaan
puh. 040 – 508 1355

Lisätietoja antaa Paula Enbuska IP:n puh. 040 – 740 2767.

Hakulomake aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Hakukaavake