Musiikkiopisto

Pellossa toimii Lapin musiikkiopiston sivutoimipiste. Lapin musiikkiopiston (2015)  toiminta-ajatuksena on seuraava:
Lapin musiikkiopisto on pääasiassa lappilaisia lapsia ja nuoria varten. Oppilaamme saavat hyvät edellytykset musiikin harrastamiseen ja halutessaan myös alan ammattiopintoihin. Tarjoamme oppilaille virikkeellisen ja turvallisen kasvuympäristön sekä työntekijöille mielekkään työskentelyn paikan. Ympäristölle olemme kulttuurielämän vaikuttaja, joka huomataan. Opetuksemme on taiteen perusopetuksen musiikin ja tanssin
laajan oppimäärän mukaista. Musiikkiopetuksemme painottuu ns. klassiseen musiikkiin.