Musiikkiopisto

 

 

Varhaisiän musiikkikasvatus

Pellon kunnan varhaiskasvatus aloittaa yhteistyössä Lapin musiikkiopiston kanssa muskarit kaikille kunnan viisivuotiaille

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on lapsen luovuuden, musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen. Myönteiset musiikilliset elämykset muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmille musiikkiopinnoille. Leikinomaisella toiminnalla edistetään lapsen ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia. Kokemuksia ja elämyksiä vahvistetaan ottamalla toiminnassa huomioon oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteenalojen tarjoamat mahdollisuudet. Muskarit pidetään lukukauden alettua tiistai-iltapäivisin. Muskariin pääsevät kaikki varhaiskasvatuksen palveluissa olevat vuonna 2015 syntyneet. Lisäksi mukaan ovat tervetulleita kotihoidossa olevat vuonna 2015 syntyneet. Ilmoittautuminen kotihoidossa olevien osalta alkaa elokuun alussa varhaiskasvatuksen esimiehelle, Kaisu Rautiolle (kaisu.rautio@pello.fi).

Lisäksi tarjolla on varhaisiän musiikkikasvatusryhmiä. Kantele – ja viulumuskariin on pääsy ilman testiä ilmoittautumisjärjestyksessä osoitteessa https://lapinmusiikkiopisto.eepos.fi  . Kantele – ja viulumuskarin oppilaista perittään musiikkiopiston lukukausimaksut. Kantelemuskariin tiistaisin 15.30-16.30 (maks. 6 lasta) ja Viuluvalmennukseen tiistaisin klo. 16.30-17.15 (maks. 3 lasta).


 

Pellossa toimii Lapin musiikkiopiston sivutoimipiste. Lapin musiikkiopiston (2015)  toiminta-ajatuksena on seuraava:
Lapin musiikkiopisto on pääasiassa lappilaisia lapsia ja nuoria varten. Oppilaamme saavat hyvät edellytykset musiikin harrastamiseen ja halutessaan myös alan ammattiopintoihin. Tarjoamme oppilaille virikkeellisen ja turvallisen kasvuympäristön sekä työntekijöille mielekkään työskentelyn paikan. Ympäristölle olemme kulttuurielämän vaikuttaja, joka huomataan. Opetuksemme on taiteen perusopetuksen musiikin ja tanssin
laajan oppimäärän mukaista. Musiikkiopetuksemme painottuu ns. klassiseen musiikkiin.