Meän opisto

Meän Opiston opetus

 

Opiston syyslukukausi alkaa 14.9.
Opinto-opas 2020-2021 jaetaan jokaiseen talouteen Pellon ja Ylitornion alueella viikolla 33 (13.-14.8.).

Ilmoittautuminen kursseille alkaa 25.8. klo 9.00 ja päättyy 7.9. klo 15.00

Lukuvuosi 2020-2021
Syyslukukausi 14.9.2020 – 4.12.2021, syysloma viikolla 42.
Kevätlukukausi 11.1.2021 – 30.4.2021, talviloma viikolla 10. Kiirastorstaina ja pääsiäisenä ei ole opetusta.

Kurssiesittelyt ja ilmoittautumiset kuvan linkistä:

 

 

 

 

 

Lisäksi toivoisimme että antaisitte palautetta  menneestä kaudesta ja kertoisitte mahdollisista kurssitoiveistanne. https://ylitornio.fi/palvelut/mean-opisto/palaute-ja-kurssitoiveet/

 


Marja-Leena Laitinen
toimistosihteeri
0400 220 343
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi

Merja Lehkonen
suunnittelijaopettaja
040 620 7414
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi

Hanna Lintupuro
vs sivistysjohtaja
0400 244 278
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi

Jussi Välimaa
musiikinopettaja
040 196 2953
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi

Meän Opisto/Pellon toimisto
Miia Kallioinen
toimistosihteeri
040 482 6302
etunimi.sukunimi@pello.fi


Meän Opisto on Tornionlaakson seutukunnan, Ylitornion ja Pellon kuntien yhteinen seutuopisto. Meän Opisto aloitti toimintansa 2011, kun Ylitornion ja Pellon kansalaisopistot yhdistettiin yhteiseksi seutuopistoksi. Isäntäkuntana Meän Opistossa on Ylitornio, joka huolehtii opiston taloudesta ja hallinnosta. Palvelupiste löytyy molemmista kunnista. Opiston rehtorina toimii Ylitornion sivistystoimenjohtaja Petri Pasanen. Lisäksi Ylitornion toimistossa työskentelee Marja-Leena Laitinen.

Opetustunteja järjestetään koko toiminta-alueella. Päätoimisia opettajia opistossa on viisi, joista yksi toimii samalla opiston suunnittelijaopettajana. Tuntiopettajia opistossa on n. 50. Opetuksessa painottuu taideaineet, kädentaidot ja kielet. Viime vuosina erityisesti liikuntaan ja terveyteen liittyvien kurssien suosio on ollut kasvussa.

Meän Opisto toimii aktiivisesti ympäristössään ja edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvoisuuden ja moniarvoisuuden toteutumista. Opiston opinnot ovat yleissivistyksellisiä, harrastuksellisia ja yhteiskunnallisia opintoja. Opinnot voidaan järjestää lyhyinä intensiivikursseina ja päiväopiskeluina, mutta myös iltaopintoina. Opinnot kuitenkin painottuvat pitkäkestoisiin, koko opintovuoden kestäviin vapaatavoitteisiin opintoihin. Opiston opinnot eivät ole tutkintotavoitteisia, eikä niiden sisältöä määritellä lailla, vaan opintoja toteutetaan paikallisten sivistystarpeiden pohjalta. Meän Opisto muiden opistojen tavoin määrittelee itsenäisesti toimintansa ja tavoitteensa, sekä vastaa toiminnan kehittämisestä.