Kotiin annettavat palvelut

Palveluohjaaja:

Palvelutarpeen arvio, kotihoito, tukipalvelut ja ennaltaehkäisevät kotikäynnit.
Toimisto: Opintie 7 B, 95700 Pello
Varaa kotikäynti puh. 040 5790 741

 

Kotihoito

 

Kotihoidon päivystyspuhelin klo 07-2100 puh. 0400 260 594

Pellossa kotihoidolla tarkoitetaan kotiin tuotettavia palveluita, sairaanhoitoa ja tukipalveluita, joiden tarkoituksena on tukea asiakkaan itsenäistä selviytymistä. Kotihoidossa toteutetaan kuntouttavaa työotetta, joka tarkoittaa asiakkaan avustamista hänen toimintakykyä ylläpitäen ja edistäen. Ensisijaisesti kotihoito on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat apua huolen- ja hoivanpitoon liittyvissä päivittäisissä toiminnoissa.
Kotihoidon palveluita haetaan kunnan palveluohjaajalta puh. 040 5790741 tai hakemuksella

Tukipalveluita ovat:
kotiin kuljetettu ateria
saunotusapu kotona/palvelukodissa
turvapuhelinpalvelut
kauppa-apu
saattajapalvelu

Pellon ja järvialueen päivystysnumero 0400 260 594
Turtola- Juoksenki päivystysnumero 040 757 4249
Konttajärven päivystysnumero 040 668 6053

 

KOTISAIRAANHOITO

Lääkkeiden jako, näytteiden otto ja toimintakyky testit.
Puhelintunti ma-to klo 8-9 ja pe klo 10-12

heinä-joulukuun 2020 aluejako tästä