Palveluasuminen

Palveluasumiseen haetaan erillisellä hakemuksella, joka palautetaan hoivapalveluiden esimiehelle. Hakija itse allekirjoittaa hakemuksen ja sitoutuu näin ottamaan hänelle tarjotun paikan vastaan.

Palveluasumishakemus tästä linkistä

Palveluasumisen maksutaulukko 2020

 

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät enää selviydy kotonaan turvallisesti kotiin annettavien palveluiden ja muiden tukitoimien turvin esimerkiksi muistisairauden vuoksi. Asukkaat saavat apua päivittäin sekä valvontaa yöaikana, sillä henkilökunta on paikalla ympärivuorokauden. Palveluasuminen sisältää aina asunnon ja asumiseen liittyvät palvelut. Huoneensa asiakkaat sisustavat ja kalustavat omilla tavaroillaan. Sairaanhoito/kotisairaanhoitopalvelut, sauna ja asiointiapu palvelukodin ympäristössä kerran viikossa sisältyvät hoivapalvelumaksuun.

Kielas, Tupa
osoite: Kotitie 5
Tupa on 17- paikkainen palveluasumisyksikkö.

Kotitie
osoite: Kotitie 3
Kotitien palvelukoti on 22 -paikkainen kerrostalossa toimiva palveluasumisyksikkö. Asunnot sijaitsevat kahdessa kerroksessa.

Iltarusko
osoite: Ahjotie 4-6
Iltarusko on 11 -paikkainen tehostettua palveluasumista tarjoava asumisyksikkö. Erityisesti Iltarusko sopii henkilöille, joiden muistisairaus on pitkälle edennyt.

 

Intervallihoito

Intervallihoito on tarkoitettu kaikille lyhytaikaista hoitoa tarvitseville henkilöille. Intervallijaksot voivat olla kertaluontoisia tai jaksotettuja, jolloin asiakas käy intervallissa etukäteen sovittuina aikoina. Intervallin on tarkoitus tukea asiakkaan hoitoa ja omaishoitajan jaksamista.

Lisätietoa ja intervallivaraukset hoivapalveluiden esimieltä puh. 040 5624 809 ja palveluohjaajalta puh. 040 5790 741.

 

TAVALLINEN PALVELUASUMINEN

Tavallinen palveluasuminen on ajankohtaista silloin, kun asiakas tarvitsee toisen henkilön apua selviytyäkseen jokapäiväisistä askareista, mutta selviytyy kuitenkin ilman yöhoitoa. Tavallisessa palveluasumisessa hoitajat ovat käytettävissä klo 0700-2100.
Huoneensa asiakkaat sisustavat ja kalustavat omilla tavaroillaan. Sairaanhoito/kotisairaanhoitopalvelut, sauna ja asiointiapu palvelukodin ympäristössä kerran viikossa sisältyvät hoivapalvelumaksuun. Pellossa tavallista palveluasumista tarjotaan kahdessa yksikössä.
Lisätietoa hoivapalveluiden esimieheltä puh. 040 5624 809

Kielas, Pirtti
osoite: Kotitie
Kielas, Pirtti on 17- paikkainen tavallista palveluasumista tarjoava asumisyksikkö.

Kammari
osoite: Tukitie 4
Kammari on 10 -paikkainen rivitalossa toimiva palveluasumisyksikkö.

Asumisyksikkö Meän koti
osoite: Tukitie 2
Tavallista palveluasumista tarjoava mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö