Meän senioripalvelut

Haluamme pitää huolta senioreistamme ja taata heille hyvän ja aktiivisen elämän Pellossa. Ympärivuorokautinen hoito ja kotiin tarjottavat palvelut mahdollisestavat toimivan ja mieluisan arjen ikääntyvälle väestöllemme. Pellossa on tarjolla senioreille laaja kirjo erilaisia vapaa-ajan harrastuksia sekä aktiivista kerhotoimintaa.

Pellon kunnan ikääntyvän väestön palvelut -ohjelma 2015-2020

Palveluopas ikäihmisille (2020)

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arvioinnilla tarkoitetaan ikääntyneen henkilön tuen ja palvelujen tarpeen selvittämistä. Arvioinnin tarkoituksena on mahdollistaa ikäihmiselle oikea apu ajoissa.  Arvioinnilla jaetaan tietoa kunnan palveluista ja avustetaan etuuksien hakemisessa.

Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään, onko ikäihmisellä tarvetta esimerkiksi
• kotihoitoon
• asumispalveluihin
• asunnon muutostöihin
• omaishoidontukeen
• kuljetuspalveluun
• eläkkeen saajan hoitotukeen

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää henkilö itse, hänen omaisensa tai muu ammattilainen. Arvioinnin tekee kunnan palveluohjaaja kotikäynnillä. Palvelutarpeen arviointia halutessasi ota yhteys kunnan palveluohjaajaan puh. 040 5790 741