Elethään ko Pellossa

Lapsiperheiden kotipalvelut

Lapsiperheiden kotipalvelut

Vanhemmuuden tukemiseksi annettavaa tilapäistä apua, joka ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Lapsiperheiden kotipalvelua voi kysyä kotipalvelutoimistosta, neuvolasta, perhe- ja mielenterveyskeskuksesta tai perhetyöntekijöiltä. Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista.

Lapsiperheiden perhetyö

Työ on perheiden kanssa yhdessä sovittavaa ja toteutettavaa sosiaalityötä. Lisätietoja perhetyöstä voi kysyä sosiaalitoimistosta.

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä

puh. 040 581 1254

Neuvola

puh. 040 767 3482

Kotipalvelu

puh. 040 562 4809

Perhetyöntekijät

puh. 040 091 3127

puh. 040 759 8923