Elethään ko Pellossa

Kunnan virallinen ilmoitustaulu

Kunnan kuulutukset

Kuulutus: Ylisen Alposjärven Muosniemen ranta-asemakaava ja Naamijokisuun ranta-asemakaava voimaan

Ympäristötarkastaja

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta:
Kuulutus lupahakemuksesta (Metsähallitus Metsätalous Oy:n maa-aineslupahakemus, 5.11.2019)
Kuulutus päätöksen antamisesta (Pellon Betoni Oy:n ympäristölupahakemus, 4.9.2019)

Lapin ELY-keskus:
Päätös: Tornion-Muonionjoen yhteistarkkailun vesistötarkkailuohjelman hyväksyminen vuosille 2019-2024.