Elethään ko Pellossa

Kunnan virallinen ilmoitustaulu

Kunnan kuulutukset

Kuulutus: Ylisen Alposjärven Muosniemen ranta-asemakaava ja Naamijokisuun ranta-
asemakaava voimaan
Kuulutus: Palovaaran tuulivoimapuiston yleiskaava voimaan
Kuulutus: Tornionjokivarren yleiskaavan muutos vireille, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (20.5.2020)

Rakennusvalvonta
Lupapäätös, 18.9.2020, Rakennustarkastajan lupapäätös 1kpl (18.9. – 5.10.2020)
Lupapäätös, 17.9.2020, Rakennustarkastajan lupapäätös 2 kpl (17.9.- 2.10.2020)
Lupapäätös, 16.9.2020, Rakennustarkastajan lupapäätös 1kpl ( 16.9. – 1.10.2020)
Lupapäätökset 15.09.2020, Rakennustarkastajan lupapäätökset 3 kpl (15.09. – 30.09.2020)
Lupapäätös, 4.9.2020, Rakennustarkastajan lupapäätös 1 kpl ( 4. – 21.9.2020)
Lupapäätös, 4.9.2020, Poikkeamislupa 1 kpl, ( 1.9. – 2.10.2020)

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta:

 

Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja

 

Lapin ELY-keskus

Ilmoitus: Suoja-alueiden raivaukset_ELY_Sininen_82x65_teiden_suoja-aluei_03042020_id893_v4

Päätös: Tornion-Muonionjoen yhteistarkkailun vesistötarkkailuohjelman hyväksyminen vuosille 2019-2024.
Kuulutus: Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026

Kuulutus: LAPPI_Pajalan_kunta_jatevedenpuhdistamo_nahtavilla_21.9.2020asti
Päätös: LAPPI_Pajalan_kunta_jätevedenpuhdistamo_paatos

 

Rovakaaren ympäristöterveyden huolto

 

Aluehallintovirasto
Päätös, Tartuntatautilain 58 §n mukainen päätös Lapin Aluehallintoviraston toimialueella (1. – 30.9.2020)

Lapin pelastuslaitos: