Elethään ko Pellossa

Kunnan virallinen ilmoitustaulu

Kunnan kuulutukset

Kuulutus: Ylisen Alposjärven Muosniemen ranta-asemakaava ja Naamijokisuun ranta-asemakaava voimaan

Ympäristötarkastaja

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta:

Lapin ELY-keskus:
Päätös: Tornion-Muonionjoen yhteistarkkailun vesistötarkkailuohjelman hyväksyminen vuosille 2019-2024.
K
uulutus: Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026