Elethään ko Pellossa

Kunnan virallinen ilmoitustaulu

Kunnan kuulutukset

Kuulutus: Ylisen Alposjärven Muosniemen ranta-asemakaava ja Naamijokisuun ranta-
asemakaava voimaan
Kuulutus: Palovaaran tuulivoimapuiston yleiskaava voimaan
Kuulutus: Tornionjokivarren yleiskaavan muutos vireille, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (20.5.2020)

Rakennusvalvonta

Lupapäätös, 24.6.2020, Rakennustarkastajan lupapäätökset 3 kpl     ( 24.6.- 9.7.2020 )
Lupapäätös, 26.6.2020, Rakennustarkastajan lupapäätökset 4 kpl     ( 26.6. – 13.7.2020)
Lupapäätös, 1.7.2020,   Rakennustarkastajan lupapäätös    1 kpl       ( 1. – 16.7.2020)
Lupapäätös, 16.6.2020, Rakennustarkastajan lupapäätökset 2 kpl     (16.6. – 17.7.2020)
Lupapäätös, 22.6.2020, Rakennustarkastajan lupapäätös 1 kpl          ( 22.6. – 7.7.2020)

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta:
Kuulutus: Maa-aines ja ympäristölupahakemus Teikomark Oy, hakemus: Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen
Kuulutus: Kuulutus Teikomark Oy 4.6. – 13.7.2020  Hakemus Teikomark Oy1Hakemus Teikomark Oy2

Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja

Viranhaltijapäätös: Päätös Pellon moottorikerhon meluilmoituksesta Pellon watercross 2020, liite päätökseen (10.7.2020 – 11.8.2020)

Lapin ELY-keskus
Ilmoitus: Suoja-alueiden raivaukset_ELY_Sininen_82x65_teiden_suoja-aluei_03042020_id893_v4

Päätös: Tornion-Muonionjoen yhteistarkkailun vesistötarkkailuohjelman hyväksyminen vuosille 2019-2024.
Kuulutus: Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026

Rovakaaren ympäristöterveyden huolto: Uimarantaluettelo 2020 ( 4.6. – 15.8.2020 )

Aluehallintovirasto:
Vesilain mukainen lupahakemus: Ilmoitus kuulutuksesta ( 9.6. – 31.7.2020 )

Tartuntatautilain 58 §n mukainen päätös Lapin Aluehallintoviraston toimialueelle  (16.6. – 31.7.2020 )
Tartuntatautilain 58 §n mukainen päätös Lapin Aluehallintoviraston toimialueelle (2.7. – 31.8.2020 )

Lapin pelastuslaitos: