Tulvat

Kevään tulviin kannattaa varautua
Kevään 2020 tulvatilanne Tornionjoella ja Pellossa on haastava, mikäli ennustettu tulvahuippu toteutuu.
26.5.2020 laaditun ennusteen perusteella tulvahuippu ajoittuisi todennäköisesti aikavälille 5.-7.6.2020.
Suurella todennäköisyydellä tulvahuippu ei kuitenkaan ylitä kerran 50 vuodessa (1/50 a) esiintyvän tulvan tasoa.

Varaudu suojaamaan oma kiinteistösi
Yksityisen omaisuuden  suojaaminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Tulvaan varautuminen ja tulvavahinkojen torjuminen kannattaa aloittaa ajoissa.
Yksityisten kiinteistöjen omistajat voivat hakea hiekkaa säkitystarpeisiin Pellonhovin takana olevalta markkinakentältä Pappilantien varresta sekä Juoksengin nuorisotalon pihalta.

Miten varaudun tulvaan ja mitä teen tulvatilanteessa?
linkki ympäristöhallinnon verkkopalveluun

Ajankohtainen tulvaennuste ja tulvakartat
Pellon kuntakeskuksen tulvaennuste (Linkit tekstimuotoisiin ennusteisiin löytyvät kuvaajien alapuolelta)
Tulvakartta (Valitse näytön vasemmasta reunasta kohta ~1/50 a. Tämä kuvaa kohtuullisesti ennusteen 26.5.2020 mukaista korkeinta vedenkorkeutta.)

Lisätietoja voit kysyä:
Esa Kassinen, tekninen johtaja, 040 634 1900
Pekka Tuomas, rakennusmestari-rakennustarkastaja, 040 721 9496