Rakentamispalvelut

Toimialaan kuuluvia tehtäviä

• rakentamisen yleinen neuvonta ja ohjaus
• rakennusvalvonta, ks. Luvat ja valvonta
maa-aineslupa-asiat ovat siirtyneet 1.1.2011 Rovaniemen kaupungin hoidettaviksi
• ympäristön kuntoon ja siisteyteen liittyvät asiat
• ulkomainonta

Elinvoiman edistäminen

Tekninen toimisto

Kunnantie 4
95700 PELLO

Tekninen toimisto vastaa seuraavista kunnan prosesseista:
– rakentaminen
– tilapalvelut
– kunnallistekniikka
– mittaustoimi
– maankäytön suunnittelun valmistelu
– yleiset alueet
– liikenneväylät
– yksityistiet
– kunnan metsät
– maanhankinnan ja myynnin valmistelu
– omaisuuden vakuuttaminen
– joukkoliikenne
– liikuntapaikat ja latuverkostot
– maastoreitit
– asuntojen korjausavustukset
– liikenneturvallisuus
– rakennusvalvonta

Toimisto avoinna ma – pe klo 9.00 – 15.00

Yhteystiedot

Elinvoimalautakunnan sähköposti:
elinvoimalautakunta@pello.fi

Viran- ja toimenhaltijoiden sähköposti:
etunimi.sukunimi@pello.fi

rakennusmestari-rakennustarkastaja
Pekka Tuomas
p. 040 721 9496

rakennusmestari-rakennustarkastaja
Asko Seitajärvi
p. 040 626 5891

tekninen johtaja
Esa Kassinen
p. 040 634 1900