Luvat ja valvonta

Toimialaan kuuluvia tehtäviä

• rakentamisen yleinen neuvonta ja ohjaus
• rakennuslupamenettely
• rakennusvalvonta
maa-aineslupa-asiat ovat siirtyneet 1.1.2011 Rovaniemen kaupungin hoidettaviksi
• ympäristön kuntoon ja siisteyteen liittyvät asiat
• ulkomainonta

viran- ja toimenhaltijoiden sähköposti: etunimi.sukunimi@pello.fi

rakennusmestari-rakennustarkastaja
Pekka Tuomas
p. 040 721 9496

rakennusmestari-rakennustarkastaja
Seitajärvi Asko
p. 040 626 5891

tekninen johtaja
Esa Kassinen
p. 040 634 1900

Rakennusjärjestys

Pellon kunnan rakennusjärjestys

Rakennusvalvonnan maksuperusteet

Rakennusvalvonnan_maksuperusteet 1.1.2019_Pello

Rakennuslupa

rakennusluvan_hakeminen

Tiedote rakentajalle

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

poikkeamisluvan_tai_suunnittelutarveratkaisun_hakeminen

Lomakkeita

rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupahakemus sekä ilmoitus
poikkeamishakemus ja suunnittelutarveratkaisuhakemus
naapurikuuleminen
rakennushankeilmoitus RH1
hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi, myös hakemus KVV- ja IV-työnjohtajaksi