YVA -kuulutus: Honkavaara-Isovaara tuulivoimapuisto, Ylitornio ja Honkavaara-Petäjäskoski 400 kV voimajohto, Ylitornio – Rovaniemi, ympäristövaikutusten arviointiohjelma
-

Julkaistu

YVA -kuulutus: Honkavaara-Isovaara tuulivoimapuisto, Ylitornio ja Honkavaara-Petäjäskoski 400 kV voimajohto, Ylitornio – Rovaniemi, ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Ylitornion Tuulivoima Oy suunnittelee Honkavaara-Isovaaran tuulivoimapuistoa Ylitornion kunnan alueelle. Tuulivoimapuistohanke muodostuu tuulivoimapuistosta ja tuulivoimapuiston sähkönsiirtoon tarvittavasta voimajohtoreitistä. Suunniteltu tuulivoimapuisto rajautuu pohjoisessa Pellon kunnanrajaan. Alueelle suunnitellaan enintään noin 63 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 270 metriä.

Tuulivoimapuiston sähkönsiirtoa varten suunnitellaan uuden 400 kV voimajohdon rakentamista tuulivoimapuistosta Petäjäskosken sähköasemalle. Suunnitellun voimajohdon pituus on noin 52-58 kilometriä. Voimajohdon reitti sijoittuu suurimman osan matkastaan Metsähallituksen hallinnoimille valtion maille.

Hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely). Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVA-menettelyn toteutuksesta ja vaihtoehdoista. Jäljemmin hankkeesta vastaava esittää arvioinnin tulokset ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto VE0 Hanketta ei toteuteta
Vaihtoehto VE1 Enintään 63 tuulivoimalaa
Vaihtoehto VE2 Enintään 58 tuulivoimalaa
Vaihtoehto VE3 Enintään 52 tuulivoimalaa
Vaihtoehto VE4 Enintään 47 tuulivoimalaa


Sähkönsiirto

Vaihtoehto VEA

Läntinen reitti, Sähköasema sijaitsee n. 47 km hankealueesta luoteeseen ja liitäntää varten tullaan rakentamaan noin 52 km pituinen voimajohto.

Vaihtoehto VEB

Itäinen reitti, Sähköasema sijaitsee n. 47 km hankealueesta luoteeseen ja liitäntää varten tullaan rakentamaan noin 58 km pituinen voimajohto.

Nähtävilläolo

Arviointiohjelma on nähtävillä 14.10.- 12.11.2021 seuraavissa paikoissa:

Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Tornionlaakson kirjastossa Ylitornion toimipiste (Alkkulanraitti 31) ja Tornionlaakson kirjasto Pellon toimipiste (Museotie 37) ja Rovaniemen kaupunginkirjasto (Jorma Eton tie 6). Lapin ELY-keskus antaa yhteysviranomaisen lausunnon arviointiohjelmasta kuukauden kuluessa nähtävilläolon päätyttyä. Lausunnossa esitetään samalla yhteenveto muista lausunnoista ja mielipiteistä. Lausunto julkaistaan internetissä ja pidetään nähtävänä edellä mainituissa paikoissa koko YVA-menettelyn ajan.

Arviointiohjelmaa esitellään ja siitä voi keskustella yleisötilaisuudessa 26.10.2021 klo 17 alkaen Raanujärven Loimun urheilutalolla, Pellontie 55, 97250 Raanujärvi.

Mielipiteiden esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 12.11.2021 Lapin ELY-keskukseen sähköpostitse: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi tai postitse: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi.

Lisätietoja:
Hanke: Hankkeesta vastaava Kalle Riihikoski, puh. 040 532 0008 (Ylitornion Tuulivoima Oy)
Vaikutusten arviointi: YVA-konsultti Leila Väyrynen, puh. 040 5412 306 (FCG Finnish Consulting Group Oy)
YVA-menettely: yhteysviranomainen Riikka Nevalainen, puh. 0295 037 525 (Lapin ELY-keskus)

Kuulutus (PDF)

Rovaniemellä 7.10.2021
Lapin elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!