Vuoden 2021 kuntavaalit Pellossa
-

Julkaistu

Vuoden 2021 kuntavaalit Pellossa

Pellon kunnassa 18. huhtikuuta 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 17 valtuutettua ja heille kuntalain mukainen määrä varavaltuutettuja.

Ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on jätettävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9. maaliskuuta 2021 ennen klo 16:00. Mahdollinen ilmoitus vaaliliitosta tai yhteislistasta on annettava samanaikaisesti ehdokashakemusten kanssa.

Em. asiakirjoja vastaanotetaan Pellon kunnan talolla (Kunnantie 4, kokoushuone 2) maanantaina 8.3.2021 klo 13-16 ja tiistaina 9.3.2021 klo 13-16.

Vaalilain 38 §:ssä tarkoitettuja asiakirjoja otetaan lisäksi vastaan edellä mainitussa paikassa keskiviikkona 17.3.2021 klo 14-16 sekä vaalilain 40 §:n 2 momentissa tarkoitettuja ilmoituksia torstaina 18.3.2021 klo 10- 12. Mahdollisesta muusta jättöajasta on sovittava etukäteen keskusvaalilautakunnan sihteerin kanssa puh. 040 669 3756.

Vaalipäivän äänestys

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18. 4.2021 klo 9-20.

Äänioikeutettu saa vaalipäivänä äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Tämä äänestyspaikka ilmenee äänestäjälle postitetusta ilmoituskortista. Äänioikeutettu voi selvittää paikan myös Digi- ja väestötietovirastosta (www.dvv.fi).

Pellon kunnan äänestysalueet ja näiden äänestyspaikat ovat seuraavat:

001 Isoranta-Kirjastotalo, Museotie 37, Pello.
002 Yliranta-Koulukeskus, Vanha yläkoulu, Koulutie 16, Pello.

Yleinen ennakkoäänestys

Kotimaan yleinen ennakkoäänestys toimitetaan ajanjaksolla 7.-13.4.2021.

Pellon kunnan alueella sijaitsevat yleiset ennakkoäänestyspaikat ja näiden aukioloajat ovat seuraavat:

Kirjastotalo, Museotie 37, 95700 Pello

ke-pe 7.-9.4.2021 kello 10-18
la 10.4.2021 kello 10-14
ma-ti 12.-13.4.2021 kello 10-18

 

Liikkuva ennakkoäänestyspaikka, äänestysauto

Juoksengin nuorisotalo Ratasjärventie 4, 956640 Juoksenki
ke 7.4.2021 klo 10 - 11
Turtolan entinen koulu Torniontie 148 a, 95645 Turtola
ke 7.4.2021 klo 13 - 15
Lampsijärven kylätalo Kylätie 15 a, 95790 Lampsijärvi
to 8.4.2021 klo 10 - 11.30
Sirkkakosken Sisun talo Länsipuolentie 100 a, 95780 Sirkkakoski
to 8.4.2021 klo 12.30 - 14
Lankojärven entinen koulu Länsipuolentie 42, 95770 Lankojärvi
to 8.4.2021 klo 15 - 16.30
Ruuhijärven entinen koulu Meltauksentie 217, 97335 Ruuhivaara
pe 9.4.2021 klo 10 - 11.30
Konttajärven Nuorisoseurantalo Meltauksentie 83, 95760 Konttajärvi
pe 9.4.2021 klo 12.30 - 14
Kotariipi Perävaarantie 2, 95700 Pello (Saukkoriipi)
pe 9.4.2021 klo 15 - 16.30
Rattosjärvi Männyn tienhaara, 97330 Rattosjärvi
la 10.4.2021 klo 11 - 12.30
Uusitalo Petrin pihapiiri Orankitie 3, 95710 Naamijoki
ma 12.4.2021 klo 10 - 11.30
Jarhoinen, entinen koulu Väylänvarrentie 179 C, 95720 Jarhoinen
ma 12.4.2021 klo 13 - 14.30
Lempeän Suvanto Väylänvarrentie 27 A, 95700 Pello
ti 13.4.2021 klo 10 - 11.30
Orajärven kylätalo Orajärventie 24 b, 95740 Orajärvi
ti 13.4.2021 klo 12.30 - 14

 

Kotiäänestys

Kotiäänestys järjestetään henkilölle, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestyspäivinä kello 9 ja 20 välisenä aikana. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu. 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. 

Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle 

  • puhelimitse virka-aikana 040 669 3756
  • sähköpostitse elsa.vaara@pello.fi
  • tai kirjallisesti osoitteeseen Kunnantie 4, 95700 Pello. 
 

Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään tiistaina 6.4.2021 kello 16 mennessä.

Ilmoittautumislomaketta on saatavilla Pellon kunnan www-sivuilta (linkki lomakkeeseen) ja Pellon kunnantoimistolta (Kunnantie 4).

Laitosäänestys

Laitosäänestys järjestetään kuntavaaleissa ajanjaksolla 7.-13.4.2021.

Äänestys suoritetaan erikseen ilmoitettavana aikana seuraavissa laitoksissa: Terveyskeskus, Kotitien palvelukoti, palvelukoti Kyllinkeidas, Kielas ja Palveluasumisyksikkö Kamari.

Selvitys henkilöllisyydestä

Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjän tulee siis ottaa mukaansa äänestyspaikalle henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja. 

Mahdolliset tiedustelut vaaleihin liittyen voi osoittaa keskusvaalilautakunnan sihteerille puh. 040 669 3756 tai elsa.vaara@pello.fi.

PELLOSSA 8.2.2021 KESKUSVAALILAUTAKUNTA


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!