Valtioneuvoston päätös vesienhoitosuunnitelmien hyväksymisestä vuosille 2022-2027 (YM/2021/68)
-

Julkaistu

Valtioneuvoston päätös vesienhoitosuunnitelmien hyväksymisestä vuosille 2022-2027 (YM/2021/68)

Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004), 17 § . Kuntalaki 108 §

Lapin ELY-keskus pyytää julkaisemaan tiedon kuulutuksesta linkkeineen kunnan verkkosivuilla ja pitämään nähtävillä 27.1.2022 saakka.

Kuulutus valtioneuvoston päätöksestä vesienhoitosuunnitelmista on pidettävä ilmoitustaululla 21.12.2021 - 27.1.2022 välisen ajan

Kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä kuulutuksissa ilmoitetuilla verkkosivulla.

Valtioneuvosto on tehnyt 16.12.2021 päätöksen Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022−2027.

Päätöstä koskeva kuulutus on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (valitse alue). Kuulutettavat asiakirjat ovat esillä osoitteessa www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Muutoksenhakua koskevat ohjeet ovat valtioneuvoston päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 27.1.2022.


Valtioneuvoston päätös Suomen merenhoitosuunnitelman hyväksymisestä (YM/2021/69)

Valtioneuvosto on tehnyt 16.12.2021 päätöksen päivitetystä Suomen merenhoitosuunnitelmasta.

Päätöstä koskeva kuulutus on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (valitse alue). Kuulutettavat asiakirjat ovat esillä osoitteessa https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Merenhoito

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Muutoksenhakua koskevat ohjeet ovat valtioneuvoston päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 27.1.2022.

21.12.2021 Lapin ELY-keskus


Päätös on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle osoitteessa www.pello.fi 21.12.2021-27.1.2021.

Suvi Ratavaara, hallintosihteeri

YL190/2021


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!