Tornion-Muonionjoen ja rannikon kalatalousalueen sääntömääräinen yleinen kokous 30.3.2023
-

Julkaistu

Tornion-Muonionjoen ja rannikon kalatalousalueen sääntömääräinen yleinen kokous 30.3.2023

Tornion-Muonionjoen ja rannikon kalatalousalue      

Kokouskutsu/Esityslista  30.3.2023

Kalatalousalueen  sääntömääräinen  yleinen  kokous 2023

Kokouksessa käsitellään kalatalousalueen  sääntöjen 6§  mukaiset  asiat.  

Kokouksen  pöytäkirja on  nähtävissä  Lapin ELY:n  nettisivuilla  sekä  Tornion, Ylitornion, Pellon, Kolarin ja  Muonion kuntien  ilmoitustaululla   14.4. – 28.4.2023.  
Aika:  30.3.2023   klo  15.00  Valtakirjojen  tarkastaminen  klo 14.00 – 15.00
Paikka:  Karemajat,  Ylitornio,  Karemajojentie  219


A.    Kokouksen  järjestäytyminen
1.    Kokouksen  avaus   
2.    Kokouksen järjestäytyminen
a.    Puheenjohtajan  valitseminen
b.    Sihteerin  valitseminen
c.    Pöytäkirjan  tarkastajien (2)  valitseminen
d.    Ääntenlaskijoiden  valitseminen (2)
3.    Todetaan  läsnäolevat  osakaskuntien äänivaltaiset  edustajat  sekä muut osallistujat
4.    Päätetään  kokouksen laillisuudesta  ja  päätösvaltaisuudesta¨

B.     Sääntömääräiset  kokousasiat
5.    Esityslistan  hyväksyminen  kokouksen  työjärjestykseksi
6.    Vahvistetaan toimintakertomus  2022
7.    Tilinpäätös ajalta  1.8.-31.12.2022 sekä vastuuvapaus käsitellään v 2024  sääntömääräisessä  kokouksessa vuoden  2023 tilinpäätöksen kanssa.  Esitetään ajalta 1.8.-31.12.2022 välitilinpäätös.
8.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2023
9.    Päätetään hallituksen  jäsenten kokouspalkkiot, tilintarkastajien palkkio, muut  palkkiot sekä matka- ja  majoituskorvaukset
10.    Vahvistetaan vuoden  2023  talousarvio
11.    Päätetään ensin erovuoroiset  jäsenet (3) vuosille  2023, 2024, 2025. Valitaan  hallituksen  jäsenet 2023.  
12.    Valitaan hallituksen  puheenjohtaja vuodelle  2023.
13.    Valitaan hallituksen  varapuheenjohtaja vuodelle  2023.
14.    Valitaan  tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan tilit  ajalta  1.8.2022 – 31.12.2023
15.    Päätetään kokouskutsujen julkaisemisesta
16.    KHS:n valmistetutilanne
17.    Päätetään kalatalousalueelle palautuvien  korvausvarojen  käytöstä.
18.    Vahvistetaan  ehdotus kalatalousalueen  säännöiksi
19.    Päätetään yleisen kokouksen, hallituksen tai toiminnanjohtajan  päätösten oikaisemisesta
20.    Kokouksen kannanotto/julkilausuma
21.    Muut  asiat
22.    Kokouksen  päättäminen

Liitteet: toimintakertomus 2022,  toimintasuunnitelma 2023, talousarvio 2023, esityslista/kutsu

Hallitus   


Tämä ilmoitus on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla osoitteessa www.pello.fi 17.3.2023

Suvi Ratavaara
hallintovastaava

KS39/2023
 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!