Tartuntatautilain 15 §:n ja 16 §:n mukaisten päätösten kumoaminen
-

Julkaistu

Tartuntatautilain 15 §:n ja 16 §:n mukaisten päätösten kumoaminen

Lapin aluehallintoviraston päätös LAAVI/1970/2021 30.12.2021

Tartuntatautilain 15 §:n mukaisen päätöksen kumoaminen: Linkki aluehallintoviraston päätökseen (PDF)

Asia

Tartuntatautilain 15 §:n mukaisen päätöksen kumoaminen koskien pakolliseen terveystarkastukseen määräämistä tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n mukaisen SARS-CoV-2- viruksen aiheuttaman yleisvaarallisen covid-19-tartuntataudin
leviämisen ehkäisemiseksi.

Johtopäätökset

Covid-19-tartuntataudin leviämisen ehkäiseminen on yhteiskunnallisesti tärkeää, jotta kansalaisten perusoikeus elämään ja turvallisuuteen voidaan turvata. Covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisemisessä tartunnanlähteiden ja tartunnalle altistuneiden henkilöiden tunnistaminen ja jatkotartuntojen estäminen ovat keskeisiä keinoja tähän.

Omikron-virusmuunnosta on 29.12.2021 mennessä havaittu laajasti useissa maissa. Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjannut valtioneuvoston tekemien sisä- ja ulkorajapäätösten ennakkotesti- ja rokotusvaatimusten johdosta aluehallintovirastoja uudelleenharkitsemaan, onko 16.12.2021 annetussa ohjauskirjeessä mainittujen omikron–virusmuunnoksen leviämiseen perustuneiden maalistojen mukaisille, matkustajien pakollisia terveystarkastuksia koskeville aluehallintovirastojen erillispäätöksille välttämätöntä tarvetta tämän sisältöisten sisä- ja ulkorajapäätösten voimassaolon aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriön katsoo, että toimivaltaisten viranomaisten tulisi tartuntatautilain 16 §:n mukaisten päätösten tarvetta arvioidessaan huomioida sisä- ja ulkorajavalvonnan maahantuloa koskevien edellytysten arvioinnin osana tehty koronatodistusten, sairastettua koronatautia koskevien todistusten sekä rokotustodistusten tarkistus.

Tartuntatautilain 15 §:n mukaan aluehallintovirasto voi määrätä järjestettäväksi toimialueensa jollakin paikkakunnalla tai tietyssä työpaikassa, laitoksessa, kulkuneuvossa tai vastaavassa paikassa oleskeleville terveystarkastuksen, jos tarkastus on yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi tarpeen.

Valtioneuvosto päätti 28.12.2021 sisärajavalvonnan palauttamisesta Suomen ja kaikkien Schengen-maiden väliseen liikenteeseen. Päätös tuli voimaan 28.12.2021 klo 15 alkaen ja se on voimassa 16.1.2022 asti.

Sisärajavalvonnan palauttaminen merkitsee aiempaa tiukempia rajaturvallisuustoimenpiteitä. Aluehallintovirasto katsoo, että sisärajavalvonnan palauttamisen myötä tartuntatautilain 16 a–g §:ssä säädetyt maahantuloon liittyvät säännökset on katsottava riittäviksi. Sen vuoksi aluehallintovirasto katsoo, etteivät tartuntatautilain 15 §:n mukaiset velvoitteet ole enää yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi tarpeen säännöksessä edellytetyin tavoin ja 17.12.2021 annettu päätös tulee kumota. 


Lapin aluehallintoviraston päätös  LAAVI/1971/2021 30.12.2021

Tartuntatalutilain 16 §:n mukaisen päätöksen kumoaminen: Linkki aluehallintoviraston päätökseen (PDF)

Asia

Tartuntatautilain 16 §:n mukaisen päätöksen kumoaminen koskien pakolliseen terveystarkastukseen määräämistä tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n mukaisen SARS-CoV-2- viruksen aiheuttaman yleisvaarallisen covid-19-tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Johtopäätökset

Covid-19-tartuntataudin leviämisen ehkäiseminen on yhteiskunnallisesti tärkeää, jotta kansalaisten perusoikeus elämään ja turvallisuuteen voidaan turvata. Covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisemisessä tartunnanlähteiden ja tartunnalle altistuneiden henkilöiden tunnistaminen ja jatkotartuntojen estäminen ovat keskeisiä keinoja tähän.

Omikron-virusmuunnossa on 29.12.2021 mennessä havaittu laajasti useissa maissa. Sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että
valtioneuvoston tekemien sisä- ja ulkorajapäätösten ennakkotesti- ja rokotusvaatimusten johdosta aluehallintovirastojen on syytä
uudelleenharkita onko 16.12.2021 annetussa ohjauskirjeessä mainittujen omikron –virusmuunnoksen leviämiseen perustuneiden maalistojen mukaisille, matkustajien pakollisia terveystarkastuksia koskeville aluehallintovirastojen erillispäätöksille välttämätöntä tarvetta tämän sisältöisten sisä- ja ulkorajapäätösten voimassaolon aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriön katsoo, että toimivaltaisten viranomaisten tulisi tartuntatautilain 16 §:n mukaisten päätösten tarvetta arvioidessaan huomioida sisä- ja ulkorajavalvonnan maahantuloa koskevien edellytysten arvioinnin osana tehty koronatodistusten, sairastettua koronatautia koskevien todistusten sekä rokotustodistusten tarkistus.

Tartuntatautilain 16 §:n mukainen päätös edellyttää, että 14 ja 15 §:n mukaiseen terveystarkastukseen osallistuminen on pakollista, jos se on yleisvaarallisen tartuntataudin tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi välttämätöntä.

Valtioneuvosto päätti 28.12.2021 sisärajavalvonnan palauttamisesta Suomen ja kaikkien Schengen-maiden väliseen liikenteeseen. Päätös tuli voimaan 28.12.2021 klo 15 alkaen ja se on voimassa 16.1.2022 asti.

Sisärajavalvonnan palauttaminen merkitsee tiukempia rajaturvallisuustoimenpiteitä, kuin 17.12.2021 annetun päätöksen mukainen pakollinen terveystarkastus. Aluehallintovirasto katsoo, että sisärajavalvonnan palauttamisen myötä tartuntatautilain 16 a –g §:ssä säädetyt maahantuloon liittyvät säännökset on katsottava riittäviksi. Sen vuoksi aluehallintovirasto katsoo, ettei tartuntatautilain 16 §:n mukaiset velvoitteet ole enää välttämättömiä säännöksessä edellytetyin tavoin ja päätös tulee kumota. 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!