Rovaniemen kaupungin sekä Pellon ja Ranuan kuntien jätehuoltomääräykset voimaan 14.4.2023
-

Julkaistu

Rovaniemen kaupungin sekä Pellon ja Ranuan kuntien jätehuoltomääräykset voimaan 14.4.2023

Casen-2022-46

KUULUTUS

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan jätehuoltojaosto on kokouksessaan 24.2.2023 pykälässä seitsemän hyväksynyt jätelain 91 §:n mukaiset kunnan jätehuoltomääräykset, jotka tulevat voimaan 14.4.2023.

Jätehuoltomääräykset ovat jätelain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Jätehuoltomääräykset koskevat Rovaniemen kaupunkia sekä Ranuan ja Pellon kuntia.

Jätehuoltomääräyksiin on tehty jätelainsäädännön muutoksesta johtuvia muutoksia, joiden tavoitteena on kierrätettävien jätteiden hyötykäytön lisääminen. Jätehuoltomääräyksissä on tarkennettu muun muassa jätelaissa ja asetuksessa annettuja jätteiden erilliskeräysvelvoitteita sekä bio- ja pakkausjätteiden siirtymistä kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin. Tästä johtuen muun muassa jo nykyisin lukittujen jätekatosten lukitsemiseen on annettu määräyksiä.

Rovaniemen kaupungin ja Ranuan sekä Pellon kunnan jätehuoltomääräykset on nähtävillä Rovaniemen kaupungin sekä Pellon ja Ranuan kuntien verkkosivuilla 01.03- 11.04.2023. Päätökseen on mahdollista hakea muutosta valitusosoituksen mukaisesti. Jatkossa jätehuoltomääräykset löytyvät muun muassa Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta ja Napapiirin Residuum Oy:n verkkosivuilta.

Lisätietoja asiasta antaa:
Jätehuoltoasiantuntija Erja Sainio puh. 040 662 7641 erja.sainio@rovaniemi.fi
Vt. kaupungininsinööri Janne Alkki puh. 0406786145 janne.alkki@rovaniemi.fi

Rovaniemi 28.2.2023
Jätehuoltojaosto

Liitteet

Kuulutus
Liite 1 - Jätehuoltoluonnos
Liite 1 - Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien jätehuoltomääräykset
Liite 2 - Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio
Liite 3 - Rovaniemen kaupungin biojätteen palvelualueen määritys biojätteen keräykselle
Liite 4 - Vapaaehtoinen biojätteen erilliskeräys Rovaniemellä
Liite 5 - Vapaaehtoinen pakkausjätteen erilliskeräys Rovaniemellä
Liite 6 - Vapaaehtoinen bio- ja pakkausjätteen erilliskeräys Ranualla
Liite 7 - Lausunnot ja mielipiteet
Liite 8 - Vastaus jätehuoltomääräysten luonnokseen
Pöytäkirjanote jätehuoltojaosto 24.2.2023 7§Todistus: 
Julkipantu ilmoitustaululle: 01.03.2023.  Julkipano päättyy: 11.04.2023

Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi): 
Pello, 1.3.2021

Suvi Ratavaara
hallintovastaava
YL73/2022


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!