Rakennustarkastajan lupapäätökset 26.1.2023
-

Julkaistu

Rakennustarkastajan lupapäätökset 26.1.2023

Pellon kunta
Julkipanoilmoitus
Rakennusvalvonta

Päätöspäivämäärä 25.1.2023
Antopäivämäärä 27.1.2023

Rakennustarkastaja Pekka Tuomas

§ Tunnus Rakennuspaikka Asia ja toimenpide
2 23-0002-RJ 854-401-0017-0086 Rakennusluvan 12-0005-R voimassaolon jatkaminen 31.12.2023 asti.
3 23-0003-RJ 854-401-0017-0086 Rakennusluvan 12-0006-R voimassaolon jatkaminen 31.12.2023 asti.

 

Viimeinen valituspäivä: 10.2.2023


Oikaisuvaatimusohjeet / Viranhaltijapäätös

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia elinvoimalautakunnan käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimusaika: 14 päivää

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle lautakunnalle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus osoitetaan elinvoimalautakunnalle ja toimitetaan kunnan rakennustarkastajalle.

Osoite:
Pellon kunta / elinvoimalautakunta
Kunnantie 4
95700 Pello

Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 25.1.2023 -10.2.2023


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!