Rakennustarkastajan lupapäätökset 25.5.2023
-

Julkaistu

Rakennustarkastajan lupapäätökset 25.5.2023

Pellon kunta
Julkipanoilmoitus
Rakennusvalvonta

Päätöspäivämäärä 25.5.2023
Antopäivämäärä 29.5.2023

Rakennusmestari-rakennustarkastaja Kari Pasma

§ Tunnus Rakennuspaikka Asia ja toimenpide
57 23-0058-T 854-404-0015-0069 Maalämpöjärjestelmän rakentaminen energiakaivolla.
58 23-0059-T 854-404-0019-0020 Maalämpöjärjestelmän rakentaminen energiakaivolla.

 

Viimeinen valituspäivä: 12.6.2023


Oikaisuvaatimusohjeet / Viranhaltijapäätös

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia elinvoimalautakunnan käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimusaika: 14 päivää

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle lautakunnalle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus osoitetaan elinvoimalautakunnalle ja toimitetaan kunnan rakennustarkastajalle.

Osoite:
Pellon kunta / elinvoimalautakunta
Kunnantie 4
95700 Pello

Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 26.5.2023 -12.6.2023


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!