Rakennustarkastajan lupapäätökset 14.10.2021
-

Julkaistu

Rakennustarkastajan lupapäätökset 14.10.2021

Pellon kunta
Rakennusvalvonta

Asia: Lupa-asia

Päätöspäivämäärä 13.10.2021
Antopäivämäärä 15.10.2021

Rakennustarkastaja Pekka Tuomas

§ Tunnus Rakennuspaikka Asia ja toimenpide
27 21-0028-I 854-406-0010-0026 Varaston rakentaminen.
97 21-0087-R 854-406-0010-0026 Vapaa-ajan asunnon rakentaminen.
98 21-0088-R 854-406-0010-0026 Saunan rakentaminen.

 

Viimeinen valituspäivä: 29.10.2021

Oikaisuvaatimusohjeet / Viranhaltijapäätös

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia elinvoimalautakunnan käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimusaika: 14 päivää

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle lautakunnalle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus osoitetaan elinvoimalautakunnalle ja toimitetaan kunnan rakennustarkastajalle.

Osoite:
Pellon kunta / elinvoimalautakunta
Kunnantie 4
95700 Pello


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!