Rakennustarkastajan lupapäätökset 12.5.2022
-

Julkaistu

Rakennustarkastajan lupapäätökset 12.5.2022

Pellon kunta
Julkipanoilmoitus
Rakennusvalvonta

Päätöspäivämäärä 12.5.2022
Antopäivämäärä 16.5.2022

Rakennustarkastaja Asko Seitajärvi

§ Tunnus Rakennuspaikka Asia ja toimenpide
49 22-0050-T 854-403-0002-0032 Hirsirakenteisen kylmän ladon rakentaminen.

 

Viimeinen valituspäivä: 30.5.2022


Oikaisuvaatimusohjeet / Viranhaltijapäätös

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia elinvoimalautakunnan käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimusaika: 14 päivää

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle lautakunnalle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus osoitetaan elinvoimalautakunnalle ja toimitetaan kunnan rakennustarkastajalle.

Osoite:
Pellon kunta / elinvoimalautakunta
Kunnantie 4
95700 Pello

Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 12.5.2022 - 30.5.2022


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!