Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamista koskevaan valitukseen (vs. elinvoimajohtaja)
-

Julkaistu

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamista koskevaan valitukseen (vs. elinvoimajohtaja)

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Päätös

Numero: 1855/2022
Dnro: 21198/03.04.04.04.10/2021
Päivä: 21.12.2022

Asia

Määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamista koskeva valitus.

Valittaja

A

Päätös, josta valitetaan

Pellon kunnanhallitus 16.8.2021 § 162

Kunnanjohtaja on 4.6.2021 ottanut vs. elinvoimajohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.7.2021-30.6.2022 B:n.

Kunnanhallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n oikaisuvaatimuksen.

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan päätökset on kumottava. Päätösten täytäntöönpano on keskytettävä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Perusteluissa jäljempänä lausutuista syistä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen päätökset eivät ole olleet lainmukaisia. Kun otetaan huomioon, että päätösten kohteena oleva määräaikainen virkasuhde on päättynyt 30.6.2022, lausuminen valittajan valituksesta enemmälti kuitenkin raukeaa. Lausuminen päätösten täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Linkki: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 1855/2022, 21.12.2022 Dnro: 21198/03.04.04.04.10/2021 (avautuu uuteen ikkunaan).


Todistus: 
Julkipantu ilmoitustaululle osoitteessa www.pello.fi: 9.1.2023.  Julkipano päättyy: 15.2.2022.

Julkipano (aika, virka-asema, nimi): Pello, 9.1.2023

Suvi Ratavaara
Hallintovastaava

YL64/2021


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!