Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 17.12.2020
-

Julkaistu

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 17.12.2020

Työsopimussuhteisen toimen täyttämistä koskeva valitus

Päätösnumero 20/0814/2
Diaarinumero 01191/19/2206

Asia: Työsopimussuhteisen toimen täyttämistä koskeva valitus

Päätös, josta valitetaan:
Pellon kunnanhallitus 1.7.2019 § 180

Hyvinvointijohtaja on 16.4.2019 valinnut aktivointikoordinaattorin määräaikaiseen tehtävään A:n ajalle 15.4.2019-14.4.2021 ja hänen varalleen B:n.

Valittaja on vaatinut päätöksen oikaisemista. Kunnanhallitus on hylännyt oikaisuvaatimuksen. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Siltä osin kuin valittaja on kannellut oikaisuvaatimuksen käsittelyaikataulusta, hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta. Myös siltä osin kuin valittaja on vaatinut päätöksen kumoamista kelpoisuusehtojen asettamista ja asian valmistelun puutteellisuutta koskevilla perusteilla sekä sillä perusteella, ettei tehtävään ole valittu ansiointuneinta hakijaa, hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta. 

Hallinto-oikeus jättää tutkimatta valittajan vastaselityksessä esittämän uuden kolmannen henkilön esteellisyyttä koskevan väitteen. 

Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkää valituksen. 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitus valituslupahakemuksineen on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Linkki: Hallinto-oikeuden päätös.

 


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!