Kuulutus: Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.
-

Julkaistu

Kuulutus: Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.

Kuulutus

Asia

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

Lapin ELY-keskus on antanut ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Väylävirastolle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista osoitteessa Ratatie, Pello, kiinteistötunnukset 854–871–1–2 ja 854–404–234–1.

Kuulutuksen julkaisupäivä

2.7.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 9.7.2021

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 2.7.2021 - 9.8.2021 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa elykeskus.fi/Kuulutukset.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 9.8.2021.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Vesa-Matti Määttä +358 295 037 447 vesa-matti.maatta@ely-keskus.fi

Linkki kuulutukseen

Linkki päätökseen


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!