Kuulutus ympäristölupapäätöksestä
-

Julkaistu

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä

Kuulutuksen julkaisupäivä
7.9.2023

Asia
Ympäristölautakunnan päätös Pellon riistanhoitoyhdistyksen jättämästä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Tuomovaaran ampumaradan toimintaa. Hakemuksen mukainen toiminta sijoittuu kiinteistölle Ampumarata 854-404-81-2.

Päätös
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta 30.8.2023, § 96.

Diaarinumero
ROIDno-2023-176

Päätöksestä tiedottaminen ja asiakirjojen nähtävilläolo
Kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävänä 7.9.–16.10.2023 välisenä aikana Pellon kunnan verkkosivuilla: https://www.pello.fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset.html.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Tiedoksisaannin päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 14.9.2023.

Muutoksenhaku ja valitusaika
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, viimeistään 16.10.2023.

Tiedoksisaantipäivää ei lasketa määräaikaan.
Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Rovaniemellä 1.9.2023
Ympäristölautakunta

Kuulutus (PDF)
Päätös Pellon riistanhoitoyhdistyksen ampumarataa koskevasta ympäristölupahakemuksesta (PDF)

Tämä kuulutus on julkipantu virallisten kuulutusten ilmoitustaululle 7.9.2023 osoitteessa www.pello.fi

 

Ilmoitustaulun hoitaja
Tatu Tolppi


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!