Kuulutus: wpd Palovaaran Tuulivoimapuisto Oy:n poikkeamis- ja rakennusluvat
-

Julkaistu

Kuulutus: wpd Palovaaran Tuulivoimapuisto Oy:n poikkeamis- ja rakennusluvat

wpd Palovaaran Tuulivoimapuisto Oy hakee poikkeamis- ja rakennuslupia tuulivoimaloiden 3 – 19 (WTG 3-19) yhteensä 17 kpl rakentamiseen. Voimaloiden kokonaiskorkeus Palovaaran tuulivoimapuiston yleiskaavassa on enintään 230 m. Poikkeamista yleiskaavasta haetaan kokonaiskorkeuteen 250 m. Tuulivoimala koostuu perustuksesta, tornista, kolmilapaisesta roottorista ja konehuoneesta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:n nojalla varataan tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Pellon kunta/ tekninen toimisto Kunnantie 4, 95700 Pello, viimeistään 17.2.2023 mennessä.

Päätöksen poikkeamisluvista tekee Pellon kunnanhallitus ja rakennusluvista Pellon kunnan rakennustarkastaja

Tämä kuulutus korvaa aikaisemmin 30.11.2022 sekä 21.12.2022 suoritetut kuulutukset. Myös aikaisemmat huomautukset ja lausunnot huomioidaan asiaa käsiteltäessä.

Hakemusasiakirjat liitteineen on nähtävillä 26.1.2023 -17.2.2023 välisen ajan Pellon kunnan teknisessä toimistossa osoite, Kunnantie 4, 95700 Pello sekä Pellon kunnan nettisivuilla osoitteessa www.pello.fi/ajankohtaista/viralliset kuulutukset.

Lisätietoja antavat:

Pellon kunta
Kunnantie 4, 95700 Pello

Asko Seitajärvi
rakennusmestari-rakennustarkastaja
p. 040 626 5891
asko.seitajarvi@pello.fi

Hakija
wpd Palovaaran Tuulipuisto Oy
Keilaranta 19, 02150 Espoo
Heikki Peltomaa
p. 040 679 7563
h.peltomaa@wpd.fi

Asiamies
Simon Strömgård
p. 040 457 8384
s.stromgard@wpd.fi

Julkipantu ilmoitustaululle osoitteessa www.pello.fi 26.1.2023. Julkipano päättyy 17.2.2023.

YL95/2017


Asiakirjat

Poikkeamishakemus

Liitteet

Liite 1. Luettelo voimaloista ja kiinteistöistä sekä luettelo mistä kaavamääräyksestä pyydetään poikkeamislupaa
Liite 2. Poikkeamishakemuksen kohdat 5, 11 ja 12
Liite 3. Yleiskaava
Liite 4. Vuokrasopimukset
Liite 5. Vuokrasopimusten siirto
Liite 6. Yleiskartta hankealueesta
Liite 7. Asemapiirros (17 kpl voimalakohtaiset)

 1. WTG 3
 2. WTG 4
 3. WTG 5
 4. WTG 6
 5. WTG 7
 6. WTG 8
 7. WTG 9
 8. WTG 10
 9. WTG 11
 10. WTG 12
 11. WTG 13
 12. WTG 14
 13. WTG 15
 14. WTG 16
 15. WTG 17
 16. WTG 18
 17. WTG 19

Liite 8. Julkisivupiirros
Liite 9. Vaikutusten arviointi | Vaikutusten arvioinnin liitteet
Liite 10. ELY:n vastaus YVA-menettelyn soveltamisen tarpeesta

 


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!