Kuulutus: Vuoden 2021 kuntavaalit Pellon kunnassa
-

Julkaistu

Kuulutus: Vuoden 2021 kuntavaalit Pellon kunnassa

Pellon kunnassa 13. kesäkuuta 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 17 valtuutettua ja heille kuntalain mukainen määrä varavaltuutettuja.

Ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on jätettävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 4. toukokuuta 2021 ennen klo 16:00. Mahdollinen ilmoitus vaaliliitosta tai yhteislistasta on annettava samanaikaisesti ehdokashakemusten kanssa. Vanhan aikataulun (9.3.) mukaisesti jätetyt ehdokashakemukset ovat edelleen sellaisenaan voimassa, mutta vaaliasiamiehet voivat halutessaan muuttaa niitä 4.5. mennessä.

Em. asiakirjoja vastaanotetaan Pellon kunnan talolla (Kunnantie 4, kokoushuone 2) maanantaina 3.5.2021 klo 14-16 ja tiistaina 4.5.2021 klo 14-16 

Vaalilain 38 §:ssä tarkoitettuja asiakirjoja otetaan lisäksi vastaan edellä mainitussa paikassa keskiviikkona 12.5.2021 klo 14-16 sekä vaalilain 40 §:n 2 momentissa tarkoitettuja ilmoituksia perjantaina 14.5.2021 klo 10-12. Mahdollisesta muusta jättöajasta on sovittava etukäteen keskusvaalilautakunnan sihteerin kanssa p. 040 669 3756.

Vaalipäivän äänestys 

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9-20.

Äänioikeutettu saa vaalipäivänä äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Tämä äänestyspaikka ilmenee äänestäjälle postitetusta ilmoituskortista. Äänioikeutettu voi selvittää paikan myös Digi- ja väestötietovirastosta (www.dvv.fi - avautuu uuteen ikkunaan).

Pellon kunnan äänestysalueet ja näiden äänestyspaikat ovat seuraavat:

001 Isoranta-Kirjastotalo, Museotie 37, Pello.
002 Yliranta-Koulukeskus, Vanha yläkoulu, Koulutie 16, Pello. 

Äänestyspaikoilla tulee noudattaa yleisiä koronaohjeistuksia (turvavälit, käsidesin käyttö, maskisuositukset jne). Sisätiloissa odottamista voidaan joutua tarpeen vaatiessa rajoittamaan. Äänestyspaikalla saat lisäohjeistusta terveysturvallisesta äänestämisestä korona-aikana ja tietoa äänestäjille löytyy myös vaalit.fi-sivustolta.  

Äänestyksessä on mahdollista käyttää omaa kynää. 

Yleinen ennakkoäänestys

Kotimaan yleinen ennakkoäänestys toimitetaan ajanjaksolla 26.5.- 8.6.2021. Pellon kunnan alueella sijaitsevat yleiset ennakkoäänestyspaikat ja näiden aukioloajat ovat seuraavat:

Kirjastotalo, Museotie 37, 95700 Pello

ke - pe 26. -28.5.2021 klo 10 - 18
la 29.5.2021 klo 10 - 14
ma - pe 31.5.-4.6.2021 klo 10 - 18
la 5.6.2021 klo 10 - 14
ma - ti 7.-8.6.2021 klo 10 - 18

 

Liikkuva ennakkoäänestyspaikka, äänestysauto

 Juoksengin nuorisotalo, Ratasjärventie 4, 95640 JUOKSENKI
- ke 26.5.2021                             klo 10.00 – 11.30

Turtolan entinen koulu, Torniontie 148a, 95645 Turtola
- ke 26.5.2021                            klo 13:00 – 15:00

Lampsijärven kylätalo, Kylätie 15 a, 95790 LAMPSIJÄRVI
- to 27.5.2021                             klo 10.00 – 11.30

Sirkkakosken Sisun talo, Länsipuolentie 100 a, 95780 SIRKKAKOSKI
- to 27.5.2021                             klo 12.30 – 14.00

Lankojärven entinen koulu, Länsipuolentie 42, 95770 LANKOJÄRVI
- to 27.5.2021                            klo 15.00 – 16.30

Ruuhijärven entinen koulu, Meltauksentie 217, 97335 Ruuhivaara
- pe 28.5.2021                            klo 10.00 – 11.30

Konttajärven Nuorisoseurantalo, Meltauksentie 83, 95760 KONTTAJÄRVI
- pe 28.5.2021                            klo 12.30 – 14.00

Kotariipi, Perävaarantie 2, 95700 Pello (Saukkoriipi)
- pe 28.5.2021                            klo 15.00 – 16.30

Rattosjärvi, Männyn tienhaara, 97330 Rattosjärvi
- la 29.5.2021                             klo 11.00 – 12.30

Uusitalo Petrin pihapiiri, Orankitie 3, 95710 NAAMIJOKI
- ma 31.5.2021                           klo 10.00- 11.30

Jarhoinen, entinen koulu, Väylänvarrentie 179C, 95720 JARHOINEN
- ma 31.5.2021                           klo 13.00 – 14.30

Lempeän Suvanto, Väylänvarrentie 27 A, 95700 PELLO
- ti 1.6.2021                                klo 10.00 – 11.30

Orajärven kylätalo, Orajärventie 24b, 95740 ORAJÄRVI
- ti 1.6.2021                                klo 12.30 – 14.00

Kotiäänestys

Kotiäänestys järjestetään henkilölle, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Äänestäjän on siis ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa. Riskiryhmään kuuluminen tai omaehtoisessa karanteenissa oleminen ei ole peruste kotiäänestykselle. Ajankohtaista tietoa kotiäänestyksen mahdollisuudesta löydät vaalit.fi-sivustolta. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestyspäivinä kello 9 ja 20 välisenä aikana. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu. 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. 

Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle 
-    puhelimitse virka-aikana 040 669 3756
-    sähköpostitse elsa.vaara@pello.fi
-    tai kirjallisesti osoitteeseen Kunnantie 4, 95700 Pello. 

Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään tiistaina 1.6.2021 kello 16 mennessä. Määräaika ilmoituksen tekemiselle on ehdoton. 

Ilmoittautumislomaketta on saatavilla Pellon kunnan www-sivuilta (www.pello.fi) ja Pellon kunnantoimistolta (Kunnantie 4).

Laitosäänestys

Laitosäänestys järjestetään kuntavaaleissa ajanjaksolla 26.5.- 8.6.2021.

Äänestys suoritetaan erikseen ilmoitettavana aikana seuraavissa laitoksissa: Terveyskeskus, Kotitien palvelukoti, palvelukoti Kyllinkeidas, Kielas ja Palveluasumisyksikkö Kamari. 

Selvitys henkilöllisyydestä

Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjän tulee siis ottaa mukaansa äänestyspaikalle henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja. 

Mahdolliset tiedustelut vaaleihin liittyen voi osoittaa keskusvaalilautakunnan sihteerille puh. 040 669 3756,  elsa.vaara@pello.fi  tai keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle 040 512 5534.

PELLOSSA    19.4.2021                       KESKUSVAALILAUTAKUNTA 
 


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!