Kuulutus: Tornionkokivarren yleiskaavaan muutos Lempeässä
-

Julkaistu

Kuulutus: Tornionkokivarren yleiskaavaan muutos Lempeässä

Tornionjokivarren yleiskaavaan on valmisteltu Pellon kunnan omistamien tilojen 854-404-30-99 ja 854-404-30-161 alueelle yleiskaavan muutosehdotus. Yleiskaavan muutosehdotus asetetaan MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 29.4. - 28.5.2021 väliseksi ajaksi Pellon kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Kunnantie 4, 95700 Pello sekä kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.pello.fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus-ja-maankaytto.html.

MRA 19 §:n mukaisesti kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä Pellon kunnanhallitukselle osoitettuna osoitteella:

Pellon kunta, kunnanhallitus, Kunnantie 4, 95700 Pello tai sähköpostitse: pellonkunta@pello.fi

Pello 26.4.2021
Pellon kunta
kunnanhallitus


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!