Kuulutus: Selvitys jätteenkuljetusjärjestelmästä Rovaniemi ja Pello
-

Julkaistu

Kuulutus: Selvitys jätteenkuljetusjärjestelmästä Rovaniemi ja Pello

Kuulutus

Selvitys jätteenkuljetusjärjestelmästä Rovaniemi ja Pello

Rovaniemen kaupungin tekniset ja yhdyskuntatekniikan palvelut teetti selvityksen, jossa arvioitiin ja vertailtiin eri kuljetusjärjestelmien vaikutuksia polttokelpoisen sekajätteen jätteenkuljetuksiin Rovaniemen kaupungin ja Pellon kunnan alueella.

Selvityksen yhtenä lähtökohtana toimii Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksessä (20/0784/2) esiin nostetut aiempien selvitysten puutteet, joita nyt pyrittiin tarkentamaan,  päätöksen mukaan nykyinen järjestelmä Rovaniemellä ja Pellossa ei ole lainmukainen. Selvityksessä tarkastellaan, täyttyvätkö jätelain 35 §:n ja 37 §:n mukaiset ehdot Rovaniemen ja Pellon jätelautakunnan alueella.

Asiaa koskeva kuulutus sekä materiaalit ja selvitykset ovat nähtävillä kuulutusaikana 15.5.- 30.6.2023 Rovaniemen kaupungin sekä Pellon kunnan virallisilla sähköisillä ilmoitustauluilla osoitteessa https://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset/Muut_kuulutukset ja https://www.pello.fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset.html

Selvityksestä ja sen sisällöstä on mahdollista esittää kirjallisia mielipiteitä 30.6.2023 klo 15.00 mennessä Rovaniemen kaupungin yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan jätehuoltojaostolle os. Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI tai kirjaamo@rovaniemi.fi.

Lisätiedot:  
Jätehuoltoasiantuntija Erja Sainio p 040 662 7641 erja.sainio@rovaniemi.fi
Kaupungininsinööri Janne Alkki p 0406786145  janne.alkki@rovaniemi.fi 

Linkit (PDF):

Kuulutus

Loppuraportti

Tiivistelmä

Jätehuoltojaoston pätös 16.12.2022 § 28


Jätehuoltojaosto
Rovaniemi 12.5.2023
 


Todistus:
Julkipantu ilmoitustaululle: 12.5.2023. Julkipano päättyy: 30.6.2023

Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi): Pello, 12.5.2023

Suvi Ratavaara
Hallintovastaava

YL73/2022

 


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!