Kuulutus: Maa-ainesluvan siirtäminen Kasurirovat
-

Julkaistu

Kuulutus: Maa-ainesluvan siirtäminen Kasurirovat

Päätösnumero:
Ympäristötarkastaja, 20.10.2023 § 27
Roidno-2023-3105

Lupanro:
229/2019

Hakijat / Maa-ainesluvan siirtäminen
OTSO Metsäpalvelut Oy:n konkurssipesä (luvanhaltija), siirto Metsänhoitoyhdistys Lappi ry:lle

Lupa:
Maa-aineslupa Penttilä II RN:o 854-407-22-9

Lupaviranomainen:
Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja

Päätöspäivä:
20.10.2023

Kuulutuksen julkaisupäivä:
26.10.2023

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Päätös, valitusosoitus ja päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 26.10. – 4.12.2023 Pellon kunnan verkkosivuilla https://www.pello.fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset.html

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 4.12.2023

Valitus liitteineen osoitetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteeseen
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189 (Torikatu 34-40), 90101 OULU
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puh vaihde 029 5642 800, faksi 029 5642 841
Aukioloaika: ma-pe 8.00 – 16.15

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Carita Lallukka puh 040 911 1097

Rovaniemen kaupunki ympäristölautakunta
PL 1008 / Mäntyvaarantie 2, 96101 Rovaniemi

Kuulutus (PDF)
Viranhaltijapäätös (PDF)


Tämä kuulutus on ollut yleisesti nähtävillä Pellon kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa https://www.pello.fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset.html 26.10. - 4.12.2023.

 

Ilmoitustaulun hoitaja
Tatu Tolppi
KS47/2019


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!