Kuulutus: Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan siirtäminen Mellajavaara, Pello
-

Julkaistu

Kuulutus: Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan siirtäminen Mellajavaara, Pello

Päätösnumero:
Ympäristölautakunta 25.10.2023 § 116
Roidno-2023-638

Lupanro:
Maa-aineslupa 216/2018 ja ympäristölupa 1/2018

Hakijat:
Pellon Betoni Oy (luvanhaltija), siirto Maanrakennus Kantmark Oy:lle

Lupa:
Maa-aines- ja ympäristölupa Silvola RN:o 854-404-49-12

Lupaviranomainen:
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta

Päätöspäivä:
25.10.2023

Kuulutuksen julkaisupäivä:
2.11.2023

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä Pellon kunnan verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Päätös, valitusosoitus ja päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 2.11. – 11.12.2023 Pellon kunnan verkkosivuilla, osoitteessa https://www.pello.fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset.html

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 11.12.2023

Valitus liitteineen osoitetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteeseen
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189 (Torikatu 34-40), 90101 OULU
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puh vaihde 029 5642 800, faksi 029 5642 841
Aukioloaika: ma-pe 8.00 – 16.15

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Carita Lallukka puh 040 911 1097

Rovaniemen kaupunki Ympäristölautakunta
PL 1008 / Mäntyvaarantie 2, 96101 Rovaniemi

Kuulutus (PDF)
Pöytäkirjaote (PDF)


Tämä kuulutus on ollut yleisesti nähtävillä Pellon kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa https://www.pello.fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset.html 2.11. - 11.12.2023.

 

Ilmoitustaulun hoitaja
Tatu Tolppi
KS47/2019


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!