Kuulutus: Maa-aines- ja ympäristölupa Mellajavaara
-

Julkaistu

Kuulutus: Maa-aines- ja ympäristölupa Mellajavaara

Päätöspäivä Ympäristölautakunta 30.6.2021 § 98
Lupanro 1/2021, ympäristölupa nro 232
Hakija Maanrakennus T. Välimaa Oy
Lupa Maa-aines- ja ympäristölupa Mellajavaara
Kiinteistötunnus Pellon yhteismetsä RN:o 854-874-3-0
Lupaviranomainen Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta
Päätöspäivä 30.6.2021
Kuulutuksen julkaisupäivä 8.7.2021


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Päätös, valitusosoitus ja päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 8.7. – 16.8.2021 Pellon kunnan kuulutuksissa https://www.pello.fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset.html.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 16.8.2021.

Valitus liitteineen osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 / Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
65101 Vaasa
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puhelin 029 5642 611 (vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo), Telefax: 029 5642 760
Aukioloaika: ma-pe 8.00 – 16.15

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Pekka Peuranen puh. 040-6673742

ROVANIEMEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
PL 8216 / Mäntyvaarantie 2, 96101 Rovaniemi

Kuulutus (PDF)
Päätösasiakirjat (PDF)


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!