Kuulutus: Lupa maastotutkimuksiin Palovaaran tuulipuiston 110 kV sijoittumisen määräämistä varten Pellon kunnan alueella
-

Julkaistu

Kuulutus: Lupa maastotutkimuksiin Palovaaran tuulipuiston 110 kV sijoittumisen määräämistä varten Pellon kunnan alueella

Kuulutus

Maanmittauslaitos on 1. kesäkuuta 2022 päätöksellään MML 33143/03 04/2022 myöntänyt wpd Finland Oy:lle luvan suorittaa maastotutkimuksia Palovaaran tuulipuiston 110 kV sijoittumisen määräämistä varten Pellon kunnan alueella.

Asianomaisten maanomistajien tiedoksi ilmoitetaan, että tutkimukset suunnitellun kokonaispituudeltaan noin 11,1 km:n pituisen voimansiirtojohdon Palovaara 110 kV suunnan määräämiseksi aloitetaan lähiaikoina Pellon kunnan alueella. Kaikki tiedossamme olevat maanomistajat tiedotetaan henkilökohtaisilla kirjeillä ennen tutkimusten aloittamista.

Kuulutuksen asiakirjat ovat nähtävillä Pellon kunnan virallisella ilmoitustaululla (Kunnantie 4, 95700 PELLO) sekä internet-sivuilla 1.8.2022 lähtien 30 vuorokauden ajan.

Kartta.


Espoossa 18.7.2022

wpd FINLAND Oy


Päätös on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle osoitteessa www.pello.fi sekä virallisella ilmoitustaululla (osoitteessa Kunnantie 4, Pello) ajalla, 1.8.-1.9.2022.

Suvi Ratavaara, hallintovastaava

YL356/2013


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!