Kuulutus: Ikkarin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava
-

Julkaistu

Kuulutus: Ikkarin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava

Lapin liiton hallitus päätti 24.4.2023 ilmoittaa MRL 63 §:n mukaisesti Ikkarin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan vireille tulosta ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville Lapin liitossa, alueen kunnissa sekä Lapin liiton internetsivuilla: https://www.lapinliitto.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/

Ikkarin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa mielipiteen Lapin liiton kirjaamoon info@lapinliitto.fi

Ikkarin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava koskee Sodankylän ja Kittilän kuntaa. Vaihemaakuntakaava kumoaa voimaantullessaan nykyiset voimassa olevat maakuntakaavan siltä osin kuin uudessa vaihemaakuntakaavassa muutoksia osoitetaan.

Lapin liiton virastossa yhdyshenkilönä on maakuntainsinööri Juha Piisilä.

Lapin liitto on kuntayhtymä, joka vastaa alueellisesta kehittämisestä, maakuntakaavoituksesta, maakunnan edunvalvonnasta sekä kansainvälisistä tehtävistä.

Linkki:

kuulutus (pdf)

Ikkarin vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)


Tämä kuulutus on julkipantu Pellon kunnan viralliselle ilmoitustaululle osoitteessa www.pello.fi ajalla 3.5.–5.6.2023.

Suvi Ratavaara
Hallintovastaava

YL54/2023


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!