Kuulutus: Hakemus riskinarvioinnin hyväksymisestä, Pellon Vesihuolto Osuuskunta
-

Julkaistu

Kuulutus: Hakemus riskinarvioinnin hyväksymisestä, Pellon Vesihuolto Osuuskunta

Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto

KUULUTUS

Hakemus riskinarvioinnin hyväksymisestä, Pellon Vesihuolto Osuuskunta

Kuulutettavat asiakirjat:

Hakemus Terveydensuojelulain (763/1994) 20 §:n mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä

Kuulutusaika:

16.11.2022 – 1.12.2022

Asia:

Pellon Vesihuolto Osuuskunta on jättänyt terveydensuojelulain (763/1994) 20 §:n mukaisen hakemuksen riskinarvioinnin hyväksymisestä. Riskinarviointihakemus koskee Pellon Vesihuolto Osuuskunnan vedenjakelualuetta. Riskinarvioinnissa on käytetty pienen vesihuoltolaitoksen tarkistuslistaa haavoittuvuuden arvioimiseksi. Riskinarviointi on tehty toiminnanharjoittajan ja viranomaisen välisenä yhteistyönä. Talousvettä toimittavan laitoksen laatima riskinarviointi on tarkoitettu viranomaiskäyttöön, joten sitä ei aseteta nähtäville.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianomainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Lupaviranomainen pyytää asiassa annetuista lausunnoista tai muistutuksista vastineen luvan hakijalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä lupaviranomaisessa kuulutusajan kuluessa.

Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen terveystarkastaja@rovaniemi.fi Otsikossa pyydetään ilmoittamaan ”muistutus” tai ”mielipide”. Mikäli ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, tulee se toimittaa postitse osoitteeseen: Rovaniemen kaupunki, Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto, PL 1008 96101 Rovaniemi.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa terveystarkastaja Riitta Vilmilä p. 0400 397705, riitta.vilmila@rovaniemi.fi


Todistus:

Julkipantu ilmoitustaululle osoitteessa www.pello.fi 16.11.2022. Julkipano päättyy 1.12.2022.

Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi): 

16.11.2022 Suvi Ratavaara, hallintovastaava

KS47/2019


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!