Ilmoitus kuulutuksesta: Vesilain mukainen lupahakemus
-

Julkaistu

Ilmoitus kuulutuksesta: Vesilain mukainen lupahakemus

Laiturin siirtäminen Lankojärven rannalla

Ilmoitus kuulutuksesta

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija Lankojärvi-Matinlompolon kyläyhdistys ry
Dnro PSAVI/3053/2022

Laiturin siirtäminen Lankojärven rannalle, Pello

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 13.5.–20.6.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja
mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta. 

Hakemuksen tiedoksiantokuulutus

Dnro PSAVI/3053/2022

Vesilain mukainen lupahakemus

Kuulutuksen julkaisupäivä

13.5.2022

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen
julkaisemisajankohdasta, eli 20.5.2022.


Hakija

Lankojärvi-Matinlompolon kyläyhdistys ry

Asia

Laiturin siirtäminen Lankojärven rannalle, Pello

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Lankojärvi-Matinlompolon kyläyhdistys ry hakee lupaa sijoittaa laituri Lankojärven rannalle Pellon kunnassa. Lupaa haetaan määräajaksi 31.12.2070 saakka. Kiinteistön Vaaranlahti 854-403-14-3 omistaa Pellon kunta ja hakijalla on vuoden 2070 loppuun saakka ulottuva
vuokrasopimus alueen käyttöön. Hakijalla on vesialueen kolmen suurimman omistajan suostumus vesialueen käytölle laituria varten.

Laituri on tarkoitus siirtää Miekojärven rannalta Lankojärven rantaan. Laiturin pituus on 24 metriä ja leveys 2,3 metriä. Kokonaan puinen laituri on kuudesta "kasetista" koottava kokonaisuus ja kansi on tarkoitus uusia ennen paikoilleen asettamista. Laiturin yläreunan korkeus vedenpinnasta on 400 mm. Laituri on varustettu vedenpinnan korkeussuuntaisiin liikkeisiin nivelillä, jotta se ei pääse liikkumaan, eikä jää missään vaiheessa vedenpinnan alapuolelle. Laituri kiinnitetään kettingeillä betonipainoihin. Rannalla suoritetaan paikoitusalueen pienimuotoinen tasaus ja luiskaus maa-aineksilla. Paikoitusalueen luiskattava reuna on viiden metrin päästä vesirajasta.

Hakijan mukaan viimeksi mainituilla toimenpiteillä ei ole vaikutuksia Lankojärveen. Hanke on tarkoitus toteuttaa kesäkuussa 2022. Hakijan mukaan hankkeella ei ole vaikutuksia yleiskaavaan, kiinteistöjen tai vesialueen käyttöön, muinaismuistoihin, kulttuuriperintöön, vedenkorkeuteen, virtaamiin, veden laatuun tai rehevöitymiseen, kalakantaan, kalastukseen, pohjaan ja sedimenttiin taikka maisemaan.

Hanke ei heikennä luonnonsuojelullisia arvoja eikä se vaikuta Tornionjoen vesienhoitosuunnitelman tilatavoitteisiin. Vesiliikenne Lankojärvellä voi hieman lisääntyä. Hakijan mukaan hankkeesta ei aiheudu yleisiä tai yksityisiä menetyksiä. Hakijan mukaan hanke parantaa rannalla sijaitsevan kylän toimintakeskuksen virkistyskäyttöä. Lisäksi veneet saadaan laiturin rakentamisen myötä yhteen paikkaan.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 13.5.–20.6.2022 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.

Ohjeet muistutusten tekemiseen

Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

  • muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä diaarinumero PSAVI/3053/2022
  • mikäli muistutus koskee kiinteistöä, kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisterikylä ja kunta (kiinteistötunnus)
  • yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
  • muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
  • mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta.


Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 20.6.2022 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen avi.fi/sahkoiset-lomakkeet tai sähköpostilla (ymparistolupa.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 6, 13035 AVI). Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistutuksen/mielipiteen tehneille, joiden muistutuksesta/mielipiteestä ilmenee sähköpostiosoite.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Maria Alapuranen, puh. 0295 017 684
Ympäristöneuvos Valtteri Niskanen, puh. 0295 017 659
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

Liite: Hakemuksen tiedoksiantokuulutus (PDF)


Päätös on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle osoitteessa www.pello.fi ajalla 13.5.-20.6.2022.

Suvi Ratavaara, hallintovastaava

KS71/2022

 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!