Ilmoitus kuulutuksesta: NRC Group Finland Oy:lle annettu päätös rautatien sepelöinnin korjaustöitä koskien
-

Julkaistu

Ilmoitus kuulutuksesta: NRC Group Finland Oy:lle annettu päätös rautatien sepelöinnin korjaustöitä koskien

Lapin ELY-keskus pyytää ympäristönsuojelulain 85 §:n ja kuntalain 108 §:n mukaisesti julkaisemaan alla olevan tiedon kuulutuksesta linkkeineen  kunnan verkkosivuilla ja pitämään nähtävillä 25.8.2022 saakka.

Ilmoitus kuulutuksesta

Asia

Lapin ELY-keskus on antanut 19.7.2022 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen päätöksen meluilmoituksesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on LAPELY/3688/2022.

NRC Group Finland Oy:lle annettu päätös koskee rautatien sepelöinnin korjaustöitä.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Lapin ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 19.7.-25.8.2022 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Linkki kuulutukseen

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/270301/Kuulutus+%282%29.pdf/a814a1ba-00cd-6f1f-7047-0bdc0c91bcb3?t=1658229290393

Linkki päätökseen

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/270301/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s.+Meluilmoitus.+NRC+Group+Finland+Oy.pdf/53ccdbfa-d78c-6346-9fe1-ae3a89a393ad?t=1658229364194

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon (vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 25.8.2022.


Päätös on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle osoitteessa www.pello.fi ajalla 19.7.-25.8.2022

Suvi Ratavaara, hallintovastaava

KK95/2022
 


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!