Ilmoitus kuulutuksesta Kaunis Iron AB
-

Julkaistu

Ilmoitus kuulutuksesta Kaunis Iron AB

Lapin ELY-keskus pyytää ympäristönsuojelulain 85 §:n ja kuntalain 108 §:n mukaisesti julkaisemaan alla olevan ilmoituksen kuulutuksesta linkkeineen kunnan verkkosivuilla ja pitämään nähtävillä 16.9.2022 saakka.

Ilmoitus kuulutuksesta

Asia

Kaunis Iron AB hakee Ruotsin lupaviranomaiselta (Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen) ympäristökaaren mukaista lupaa jatkaa ja lisätä kaivostoimintaa Tapulin, Palotievan ja Sahavaaran avolouhoksissa siihen kuuluvine toimintoineen Kaunisvaaran rikastamossa, Pajalan kunnassa.

Asian diaarinumero on LAPELY/3705/2018.

Nähtävilläpito

Kuulutus, kutsu ja käsittelyjärjestys ovat nähtävillä 13.7.-16.9.2022 välisen ajan osoitteessa www.ymparisto.fi/KaunisvaarankaivoslupaYVA

Kuulutus julkaistaan myös Lapin ELY-keskuksen verkkosivulla osoitteess https://www.ely-keskus.fi/web/ely-kuulutukset (Valitse alueeksi Lappi).

Linkki: Lapin ELY-keskuksen kuulutus.


Päätös on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle osoitteessa www.pello.fi ajalla 13.7.-16.9.2022.

Suvi Ratavaara, hallintovastaava

KS 23/2019


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!