Aluehallintoviraston tartuntatautilain 16 §:n mukainen päätös pakollisesta terveystarkastuksesta
-

Julkaistu

Aluehallintoviraston tartuntatautilain 16 §:n mukainen päätös pakollisesta terveystarkastuksesta

Tartuntatautilain 16 §:n nojalla annettava päätös terveystarkastukseen määräämiseksi tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n mukaisen SARS-CoV-2-viruksen aiheuttaman yleisvaarallisen covid-19-tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Asian tausta

Sosiaali- ja terveysministeriön 26.1.2021 päivitetyn covid-19-epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamisen toimintasuunnitelman mukaan uutena potentiaalisesti merkittävänä epidemiologisena uhkatekijänä on ilmennyt SARS-CoV2- virusmuunnoksia, jotka leviävät selvästi nopeammin kuin koronaviruksen aiemmat alatyypit ja voivat vakavasti vaarantaa terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on 29.3.2021 antamassaan ohjeessa suositellut, että kaikki riskimaista Suomeen tulevat matkustajat ohjataan koronatestiin rajanylityspisteellä.

Lapin aluehallintovirasto on 26.2.2021 tekemällään päätöksellä (LAAVI/328/2021) määrännyt toimialueensa kuntia ja kuntayhtymiä tartuntatautilain 15 §:n nojalla järjestämään kaikille alueellaan sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville henkilöille terveystarkastuksen SARS-CoV2-viruksen aiheuttaman yleisvaarallisen covid-19-tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Määräys on ollut voimassa 1.3.–31.3.2021. Määräystä on jatkettu 25.3.2021 tehdyllä päätöksellä (LAAVI/472/2021) ajalle 1.4.– 30.4.2021, 29.4.2021 annetulla päätöksellä (LAAVI/632/2021) ajalle 1.5.–31.5.2021 ja 27.5.2021 annetulla päätöksellä (LAAVI/803/2021) ajalle 1.6.–30.6.2021. Lapin aluehallintovirasto on 11.5.2021 antamallaan päätöksellä (LAAVI/726/2021) määrännyt terveystarkastukseen osallistumisen pakolliseksi Tornion kaupungin alueella sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta riskimaista Suomeen tuleville henkilöille tietyin poikkeuksin. Määräys on ollut voimassa 14.5.–31.5.2021. Lisäksi Lapin aluehallintovirasto on 27.5.2021 antamallaan päätöksellä (LAAVI/806/2021) määrännyt terveystarkastukseen osallistumisen pakolliseksi Kemin, Tornion ja Rovaniemen kaupungeissa sekä Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pellon, Sallan, Ylitornion ja Utsjoen kunnissa sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta riskimaista Suomeen saapuville henkilöille. Määräys on annettu ajalle 1.6.2021-30.6.2021.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on 10.6.2021 antanut uuden suosituksen (Liite 1) maahantulopisteiden terveysviranomaisille huomioiden Covid-19 -rokotuksen saaneiden henkilöiden riski
tartuntataudin levittämiselle.

Kuuleminen

Kuuleminen olisi saattanut vaarantaa tämän päätöksen tarkoituksen toteutumisen, ja kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen olisi aiheuttanut huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle ja yleiselle turvallisuudelle, minkä vuoksi hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla asiassa ei ole suoritettu kuulemista.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT

Määräys

Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 16 §:n nojalla kaikki Kemin, Tornion ja Rovaniemen kaupungeissa sekä Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pellon, Sallan, Ylitornion ja Utsjoen kunnissa sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta riskimaista Suomeen saapuvat henkilöt osallistumaan maahantulon jälkeen kunnan, kaupungin tai sairaanhoitopiirin järjestämään terveystarkastukseen yleisvaarallisen covid-19-tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Tässä päätöksessä riskimaista tulevilla henkilöillä tarkoitetaan niitä henkilöitä, jotka ovat 14 vuorokauden sisällä ennen maahantuloa oleskelleet maassa, jonka koronailmaantuvuus on suurempi kuin 25 / 100 000 henkilöä / 14 vrk.

Määräys ei koske seuraavia henkilöitä:

  • vuonna 2005 ja sen jälkeen syntyneet lapset ja nuoret
  • tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö työtehtävissään
  • henkilöt, joilla on esittää negatiivinen tulos enintään 72 tuntia ennen maahantuloa otetusta koronavirustestistä
  • henkilöt, joilla on luotettava todistus täydestä tai osittaisesta rokotussarjasta ja viimeisestä rokotuskerrasta on kulunut vähintään 14 vuorokautta
  • henkilöt, joilla on esittää luotettava todistus alle kuusi kuukautta ja vähintään 14 vuorokautta sitten todetusta covid-19-infektiosta,
  • saamelaiset, jotka ylittävät rajan saamelaisenelinkeinon tai kulttuurin harjoittamisen vuoksi
  • erityisryhmät, joilla on paikallisten tartuntatautiviranomaisten kanssa sovitun menettelyn mukainen todistus (kuten henkilöt, jotka käyvät säännöllisesti töissä voimassa olevien rajoitusten mukaisesti Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja Norjan välillä ja heillä on todistus alle 7 vuorokautta vanhasta negatiivisesta koronatestistä).

Määräys on voimassa 16.6.2021–31.7.2021.

Tämä määräys kumoaa 27.5.2021 annetun tartuntatautilain 16 §:n mukaisen päätöksen LAAVI/806/2021.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi tartuntatautilain 90 §:n 1 momentin perusteella hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on tämän päätöksen liitteenä.

Päätös (PDF)
THL:n suositus - liite 1 (PDF)
Valitusosoitus (PDF)


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!