-

Myydään rantatontti Tornionjoen varresta

ke 23. marraskuuta 2022 12.10.00

Pellon kunta myy omarantaisen tontin, joka soveltuu talon tai vapaa-ajan asunnon rakennuspaikaksi. Tontti sijaitsee Pellon kuntakeskuksen pohjoispuolella Lempeässä Väylänvarrentie 35:n kohdalla.

Tontti myydään huutokaupalla:  ilmoitus huutokaupat.com -palvelussa (avautuu uuteen ikkunaan).

Huutokauppa päättyy lauantaina 10.12.2022 klo 22.00, tai 3 min viimeisen tarjouksen jälkeen.

Tontti sijaitsee Tornionjokivarren yleiskaavan AP-alueella (pientalovaltainen asuinalue). 

  • Tontin koko on 2 300 m2.
  • Rakennusoikeutta tontilla on 230 k-m2, jos sille rakennetaan talo tai 120 k-m2, jos sille rakennetaan vapaa-ajan asunto.
  • Vesi- ja viemäriliittymä on saatavilla (Pellon vesihuolto-osuuskunta).
  •  Tontti myydään vapaana rasitteista.
  • Kaupan mukana ei siirry mahdollisia osuuksia yhteisiin.
  • Tontti myydään määräalana. Kauppaan liittyvistä kustannuksista vastaa ostaja.

Kauppakirjan allekirjoittamisesta alkaa rakentamisvelvoiteaika. Tontille tulee rakentaa kaavan mukainen asuinrakennus tai vapaa-ajan asunto kahden vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoituspäivästä lukien siihen valmiusasteeseen, että siinä voidaan suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä hyväksyttävä käyttöönottokatselmus. Rakentamatonta tai osittain rakennettua tonttia ei saa myydä tai muutoin luovuttaa eteenpäin ilman kunnan lupaa. Rakennetun tontin voi myydä tai luovuttaa, kun rakentamisvelvoite on täytetty.

	 Näkymä tontila Tornionjoelle.

Kaavaote myytävästä tontista.