Vuoden 2019 avustusten hakeminen

Pellon kunnanhallitus julistaa haettavaksi harkinnanvaraiset avustukset vuodeksi 2019. Hakemukset pyydetään toimittamaan Pello kunnanhallitukselle osoitteeseen: Kunnantie 4, 95700 PELLO. Hakuaika on 27.9.–19.10.2018 klo 15.00.

Kunnanhallitus huomioi aikaisemmin saapuneet avustushakemukset TA 2019 käsittelyn yhteydessä. Avustuksia maksetaan vain Pelloon kuntaan rekisteröidyille yhdistyksille.