TARJOUSPYYNTÖ, PALVELULIIKENNE JA KOULUKULJETUKSET

Pellon kunta järjestää tarjouskilpailun palveluliikenteestä sekä koulukuljetuksien hoitamisesta.

Tarjouskilpailuasiakirjat ovat saatavilla HILMA ilmoituspalvelusta
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/ tai koulutoimistosta (Koulutie 16, Pello).
Tarjoukset tulee jättää viimeistään 30.5.2017 klo 12

LISÄINFORMAATIOTA TARJOUSPYYNTÖÖN. INFOTILAISUUDEN (27.4.) KYSYMYKSIIN VASTAUKSET.