Elethään hyvvää elämää!

Rekisteriselosteet

Tietosuoja-asetus

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi 25. toukokuuta 2018. Asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Rekisteröidyllä on oikeus tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu henkilörekistereihin. Rekisteriselosteesta ilmenee mitä tietoja on tallennettu, tietojen keräämisen peruste, mihin tietoja käytetään, kuka on rekisteristä vastaava rekisterinpitäjä ja mitä suojausperiaatteita rekisterissä käytetään.

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Tarkastuspyyntö ja korjausvaatimus

Rekisteröidyllä on yleensä oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tietoja voi myös pyytää korjaamaan tai poistamaan.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake
Rekisteritietojen korjaamisvaatimuslomake

Tarkastuspyyntö tai korjaamisvaatimus voidaan tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai toimittamalla täytetty lomake rekisterinpitäjälle osoitettuna. Rekisterinpitäjien yhteystiedot löytyvät rekisteriselosteista. Lomakkeet voi toimittaa myös Pellon kunnan kirjaamoon.

Pellon kunta / kirjaamo
Kunnantie 4
95700 PELLO

Tuleviin tarkastuspyyntöihin ja korjaamisvaatimuksiin pyritään vastaamaan kuukauden kuluessa.

Lisätietoa: tietosuojavastaava@pello.fi

Tietosuojaselosteet (rekisteriseloste + informointiosa)

Google Apps for Education
Kiinteistöpörssi
KuntaNet, Rakennusvalvonta
Kuntarekry.fi
KuntaToimisto, asianhallintajärjestelmä
Mediatri, potilasrekisteri
Mediatri, potilas- ja asiakastietojärjestelmien käyttäjärekisteri
Multiprimus, kouluhallintojärjestelmä
Peda.net, sähköinen työskentely-ympäristö
Personec F, palkka- ja henkilötietojärjestelmä
Pro Consona, Lastenvalvoja
Pro Consona, Sosiaalityö
Pro Consona, Vanhustyö
Pro Consona, Päivähoito
Sidonnaisuusrekisteri
Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteri
Yksityistieavustusrekisteri

Yhtiöt

As Oy Mukanvainio
KOY Pellon Vuokra-asunnot
Pellon Lämpöverkko Oy
Pellon Serviisi Oy